Hakkımızda

Müdürün Mesajı

Dünyadaki hızlı ve sürekli değişim, her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretim alanlarında da bazı yenilikleri zorunlu hale getirmiştir. Bu yeniliklerden biri de; bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla kişisel, toplumsal veya kurumsal odaklı yaşam boyunca yapılan tüm eğitim etkinliklerini içeren ‘‘Yaşamboyu Eğitim’’dir.

Günümüz bilgi çağı ve küreselleşme şartlarında ortaya çıkan yeni eğilimler rekabet şartlarını değiştirmiş olup bireylerin iş bulma ve iş değiştirme sürelerini kısaltabilmeleri, rekabette başarılı olabilmeleri ve yaşam standartlarını geliştirebilmeleri için sahip olduğu eğitimlerle yetinmeyip yetkinliklerini de geliştirmelerini gerekli kılmaktadır.

Kocaeli Üniversitesi’nin dışa açılan bir yüzü olan Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÜSEM), bu bilinçle 10 yılı aşkın süredir insanlarımızı gelişen ve değişen dünyanın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak ülkemizi layık olduğu çağdaş ve gelişmiş toplumların bilgi düzeyine çıkartmak için kamu ve özel sektörle işbirliği içerisinde teori ve uygulamayı birleştirerek çeşitli eğitim ve sınav faaliyetleri yürütmektedir.

KOÜSEM bünyesindeki tüm eğitim programları ve sınavlar, 25 yıllık deneyimi ve birikimiyle Kocaeli Üniversitesi’nin kalite standardı ve etik kuralları güvencesindedir.

European Association in University Lifelong Learning (EUCEN) ve Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi (TÜSEM) üyesi olan KOÜSEM, güncel ve çağdaş bilgilerle ülkesi ve dünyayla bütünleşmiş bir toplum için ‘‘Eğit Kendini, Geliştir Sürekli; Her Yaş, Her Gün, Her An’’ düşüncesiyle, kendisine ve/veya kurumuna artı değer katarak yüzyılın bilgi çağında yer almak isteyenleri faaliyetlerine katılmaya davet ediyor.


Sevgi ve Saygılarımla..
Doç. Dr. Murat MAKARACI
KOÜSEM Müdürü

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors