Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Murat MAKARACI
Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Mehmet UÇAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Murat KASAP
Yönetim Kurulu Üyesi

Prof.Dr. KEREM KÜÇÜK
Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Nasır ÇORUH
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi E. Mustafa YEĞİN
Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Cengiz GÜNEY
Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors