Hukuk Eğitimleri

550.00 TL Eğitim Ücreti

EĞİTİME ÖN KAYIT

Hesap BilgilerimizKOCAELİ ÜNİV.DÖNER SERMAYE-SEM

T.C. ZİRAAT BANKASI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/KOCAELİ ŞUBESİ
TR40 0001 0027 2613 2216 1953 42

KOÜSEM Euro Account No

T.C. Ziraat Bankası Derince Şubesi
TR56 0001 0027 2613 2216 1953 45

VERGİ YARGILAMA HUKUKU


Eğitimci Dr. Öğr. Üyesi NURAY  AŞCI AKINCI
Eğitim Türü ÇEVRİMİÇİ (Uzaktan Eğitim)
Eğitim Amacı Bu eğitim, vergi idaresi ile vergi yükümlüleri arasında ağırlıklı olarak vergilendirme 
işlemlerinden kaynaklı uyuşmazlıkların, yargı öncesinde ve yargı aşamasında 
çözümlenmesi sürecindeki temel ilke, kavram ve kurumları inceleyerek vergi 
yargılamasının esasları hakkında temel düzeyde bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. 
Eğitim İçeriği I. HAFTA (3+3=6  Saat)
1. GÜN (3 saat)
Vergi Anlaşmazlığı ve Vergi Uyuşmazlığı Kavramları
Vergi Anlaşmazlıklarının Çözüm Yolları
Cezada indirim, Pişmanlık ve Islah
2. GÜN (3 Saat)
Uzlaşma, Hata Düzelteme ve İzaha Davet
 
II. HAFTA (2+3=5  Saat)
1. GÜN (2 Saat)
 Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü
Vergi Yargısının İdari Yargı İçindeki Yeri
Vergi Yargılama Hukukunun Temel Kaynakları
2. GÜN (3 Saat)
Vergi Davası
Vergi Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme
Davanın Konusu, Tarafları ve Dava Açma Süreleri
 
III. HAFTA (3+2= 5 Saat)
1. GÜN (3 Saat)
Davanın Açılması, İncelenmesi ve Sonuçlanması
2. GÜN (2 Saat)
Yargılama Aşamasında Yeni Bir Kurum: Kanun Yolundan Vazgeçme
IV. HAFTA  (3+3= 6 Saat)
1. GÜN (3 Saat)
Vergi Yargısına Egemen Olan İlkeler
Yazılılık İlkesi, Re’sen Araştırma İlkesi, Delil Serbestisi İlkesi
Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi, Ekonomik Yaklaşım İlkesi
2. GÜN (3 Saat)
Vergi Yargısında İspat ve Delil
V. HAFTA (3 Saat)
Olağan Kanun Yolları: İstinaf ve Temyiz
Olağanüstü Kanun Yolları: Yargılamanın Yenilenmesi ve Kanun Yararına Temyiz
Eğitim Saati / Süresi 25 SAAT/  5 HAFTA
Eğitim Ön Koşulu -
Kontenjanı 10
Eğitim Ücreti  
Eğitim Sonunda Verilecek Belge Türü Üniversite Onaylı Sertifika
(Sertifika, Başarı Belgesi, Katılım Belgesi)
Ek Açıklamalar  

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors