Akademik Personel

Akademik Personel

Doç. Dr. Murat MAKARACI
Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü

Doç. Dr. Cengiz GÜNEY
Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı

Prof.Dr. KEREM KÜÇÜK
Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors