KOÜSEM, Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak faaliyet göstermektedir.

         Bu taahhüt, KOÜSEM üst yönetimi tarafından verilir. KOÜSEM üst yönetimi, Kocaeli Üniversitesi Rektörüdür.

        KOÜSEM adına gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde yer alan personel, kurul ve komiteler, eğitimciler ve yöneticilerin kararlarını bağımsız bir şekilde ve çalışmalarını hiçbir kişi veya kuruluş etkileyemeyecek şekilde yürütmektedir.

KOÜSEM, hizmeti verme, sürdürme, yenileme, hizmetin kapsamını genişletme ve daraltma dahil olmak üzere, faaliyetleri ile ilgili kararlara dair yetkiyi ve sorumluluğu üstlenmektedir.

KOÜSEM üst yönetimi,  tüm hizmetlerine dair bütün faaliyetlerinde tarafsız olacaktır.

KOÜSEM, faaliyetlerinin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını düzenli olarak analiz edecek ve tüm personeli tarafından bu analizin anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu analiz sayesinde yürütülen tüm faaliyetlerde objektif olmayı sağlayacaktır.

KOÜSEM, gerek faaliyetlerinin yürütülmesinden gerekse kararlarının alınmasından sorumlu tüm personelinin tarafsızlık başta olmak üzere gizlilik, açıklık, sorumluluk ve yeterlilik ilkelerine sadık kalarak çalışacaklarını işe başlamadan önce imzalatacağı sözleşmeler ile taahhüt ettirecektir.

KOÜSEM’ in ileride sunmayı planladığı hizmetler, Sınav ve Belgelendirme hizmetlerinden tamamen bağımsız gerçekleştirilecektir.

Hizmetler sunulurken, tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri baz alınacak olup,  TS EN ISO/IEC 17024 standardının gereklilikleri müşteri memnuniyetinin en üst seviyede karşılanması ve KOÜSEM’ in ulusal ve uluslar arası arenada saygınlığını artırmak için titizlikle uygulanacaktır.

Ulusal ve uluslararası kurallara bağlı olarak kurduğumuz sistem ile bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik prensipleri, çıkar çatışmasına sebep olacak durumların analiz edilmesi, kaynakların temini gibi hususlar dokümanlarımızda açıkça belirtilmiş ve beyan edilmiştir.

            KOÜSEM olarak gelen her başvuruyu cevaplandıracağımızı taahhüt ederiz.

KOÜSEM’ deki tüm çalışanlar ve görev alan komite ve kurul üyeleri üstlendikleri bütün görevlerde bağımsızdırlar ve ticari, mali ve diğer baskılardan uzak oldukları ve olacakları bu beyanla garanti altına alınmıştır.

TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak tüm hizmetlerimizi, KOÜSEM Merkezinin temel ilkeleri olan;

· Tarafsız

· Bağımsız

· Dürüst

· Tüm adaylar için adil ve eşitçilik

· Gizlilik

ilkelerine bağlı kalarak yapacağımı, tüm aday bilgi ve belgelerini gizli tutacağımı, KOÜSEM Yönetici ve personelimizin belgelendirme faaliyetleri kapsamındaki tüm çalışmalarında Taşeron Kullanımı Durumunda, Dış kaynaklı hizmet şartlarına uyulacağına ve KOÜSEM’ in kuruluş politikası olan tarafsızlık, tüm adaylar için adil ve eşitçilik yaklaşımında, dürüstlük ve gizlilik esaslarına uygun çalışılacağına, KOÜSEM Yönetici, Personel, Koordinatörlerimiz, kurul ve komitelerimize, personel belgelendirme veya belgelendirme prosedürleri, faaliyetleri, sınav uygulanması ve sonuçları (veri analizi-sertifikalandırma) konularında idari  ve mali olarak üst yönetimden ve diğer üçüncü taraflardan hiçbir baskı olmayacağını,

 

Personel Belgelendirme veya Sınav sonuçları konusunda sistemin bağımsız ve tarafsızlığına, tüm adaylar için adil ve eşitçilik yaklaşımında, dürüstlük ve gizlilik ilkelerine zarar verebilecek tüm gelişmeleri önleyici tedbirler alacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.

 

 

Kocaeli Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr.Sadettin Hülagü