Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma, Uygulama Merkezi  (KOÜSEM) Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun yetkilendirdiği ulusal yeterliliklerde Sınav ve Personel Belgelendirme Faaliyetlerini yürütmek  için TS EN ISO/EC 17024:2012 (Uygunluk değerlendirmesi - Personel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar) standardı kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu'na (TÜRKAK) akreditasyon başvurusunu yapmıştır. KOÜSEM'in akreditasyon sürecini tamamlayıp yetkilendirilmesini müteakip sınav ve belgelendirme faaliyetlerine başlayacaktır. 

MYK Belgesi almaya hak kazanan adayların belgeler ve kimlik kartları MYK tarafından basıldıktan sonra KOÜSEM’e gönderilir. KOÜSEM tarafından belge ve kimlik kartlarının dağıtımı adayın başvuru formundaki adresine kargo ile gerçekleştirilecektir.

Sertifikaların teslim edilme süresi karar verici kararından sonra yaklaşık bir ay olup MYK tarafında bir gecikme olduğunda bu süre uzayabilmektedir.