GENEL SINAV KURALLARI

Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar olarak iki kısma ayrılan sınavlar ilgili ulusal  yeterliliklerin Zorunlu Yeterlilik Birimlerinde (A) ve Seçmeli Yeterlilik Birimlerinde (B) belirtildiği şekilde yapılmakta olup tüm sınavlar MYK Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Kamera Kayıt Rehberi doğrultusunda kamera ile kayıt altına alınmaktadır.

Sınavlara başlamadan önce adayların kimlik tespiti yapılacaktır. Adaylar üzerinde fotoğrafı bulunan Nüfus Kağıdı, güncel pasaport veya ehliyet ile sınava girebilir.

Teorik sınav soruları çoktan seçmeli 4 seçenekli olup doğru cevaplar değerlendirilecek, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurmak,  tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.  Adayların sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahları getirmesi yasaktır.

İlgili ulusal yeterlilikte ve kuruluş prosedürlerinde aksi düzenlenmediği sürece sınavlarda adaylar tarafından aşağıdaki teçhizat/ekipman kullanılamaz: Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo, vb. haberleşme araçları, MP3 Player, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi, vb. kayıt cihazları, Tablet, dizüstü bilgisayarı, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat, vb. bilgisayar özelliği olan cihazlar, Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, cetvel, pergel, açıölçer, vb. araçlar.

Adayların sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. Sınav görevlileri sınav salonunun düzenini ve sükunetini bozanların yerlerini değiştirebilir. Sınav görevlileri kurallara uymayan adayları ikaz etmek zorunda değildir. Kurallara uymayanlar tutanakla tespit edilerek sınavları geçersiz sayılır.

Adaylar sınavda eğitim notlarını kullanamaz. Sorularla ilgili soru kitapçığı dışında bir kağıda not almaları kopya olarak değerlendirilerek aday hakkında tutanak tutularak sınavı iptal edilir.

Kopya çekme girişiminde bulunan veya kopya çekerken yakalanan aday veya adaylar hakkında kopya tutanağı tutulur ve sınavları geçersiz sayılır. Bu adaylar on iki ay süreyle sınavlara alınmazlar.

Sınav başladıktan onbeş dakikadan fazla geciken aday sınava alınmayacaktır. Sınavın ilk yirmi dakikasında adayların sınav salonunu terk etmesine izin verilmez.

Teorik Sınav salonunda en az iki adayın bulunmasına izin verilir. Sınav salonunda kalan son iki adaydan biri, sınavını bitirse bile, diğer adayın sınavı bitinceye kadar veya sınav süresinin bitimine kadar sınav salonundan ayrılamaz.

Performansa dayalı sınav değerlendiricisi tarafından adayın sınavda yapacağı iş sözlü olarak adaya bildirilir ve varsa bununla ilgili sınav dökümanları da değerlendirici tarafından verilerek sınav senaryosunda yapılması gereken işin yapılması istenir.

Gerektiğinde değerlendirici sınavı durdurup devam ettirebilir.

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayan adayların sınavları iptal edilir.

Sınav kurallarına uymayan adayların sınavları geçersiz sayılır.