Adaylar, sınav sorularına, sınav sonuçlarına, performansa dayalı sınav uygulamalarına ve değerlendirmesine, sınav başvuru kabulüne kararlarına, Belgelendirme kararlarına, belgelendirilmiş kişiler ise gözetim geçerli kılma kararlarına ve yeniden belgelendirme kararına ve  belge iptali kararına, belge askı alma kararına, kapsamın genişletilmesi veya daraltılması kararlarına ve bu kararlar/uygulamalar/süreçlerle ilgili işlemlere itiraz edebilir.  

KOÜSEM personeli hakkındaki şikayetler, sınav ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili memnuniyetsizlikler, gizlilik, tarafsızlık ve güvenlik ile ilgili uygunsuzluklar ve belgelendirilmiş kişinin Belge Kullanım Sözleşmesine uygun olmayan işlem ve davranışları ile ilgili şikayetler yine aynı form ile yapılmaktadır.

İtiraz ve şikayetler, sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben en geç 10 (on) gün içerisinde KOÜSEM internet sayfasındaki (sem.kocaeli.edu.tr) İtiraz ve Şikayet formu doldurularak KOÜSEM'e iletilmelidir. 

Bu süreyi geçen itirazlar, dikkate alınmayacaktır.

Adayın şikayet ve itiraz formu, itiraz veya şikayet adayı tatmin edecek şekilde çözülemezse, KOÜSEM İtiraz ve Şikayet Komitesine iletilir. Komite 15 gün içerisinde itirazı değerlendirerek kararını açıklar. Karar itiraz sahibine resmi yazı veya eposta yolu ile bildirilir.

Şikayet/İtiraz sahibine süreç hakkında ve sonuç hakkında e-posta/kargo yolu ile yazılı olarak en geç 30 (otuz) gün içerisinde bilgilendirme yapılır.

KOÜSEM'in adayın şikayet/itirazına verilen son kararına hukuksal itiraz yolu açıktır.