KOÜSEM Türk Akreditasyon Kurumu'na akreditasyon başvurusunu yapmış olup akredite edildiğinde başvuru kabulü yapabilecektir.

Akreditasyon sürecinin tamamlanmasını müteakip adaylar başvurularını, ilan edilen tarihler arasında, aşağıdaki belirtilen belgeler ile doğrudan KOÜSEM’e veya web sitemiz üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.

Başvuru formunun doldurularak son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, Nüfus cüzdanının önlü arkalı olarak fotokopisi, Sınav ücretini yatırdığına dair banka dekontu ve diplomasının fotokopisi eklenecektir.

Websitemizden başvuru yapacak olan adaylar sınavdan önce aşağıdaki belgeleri KOÜSEM'e teslim etmek zorundadır.

       -Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı ibraz edilmek üzere fotokopisi veya noter tasdikli sureti)

       -Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı ibraz edilmek üzere fotokopisi veya noter tasdikli sureti)

       -2 adet fotoğraf (Vesikalık-Son 6 ayda çekilmiş)        

       -Başvuru formu (fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı).

       -Belge Kullanım Sözleşmesi (Aday her sayfaya paraf atıp  ve son sayfayı imzalamalı, 2 nüsha)

       -Sınav ücretinin yatırıldığına dair belgenin aslı

 

Başvuru formunu buradan indirebirsiniz.

Belge kullanım sözleşmesini buradan indirebilirsiniz.