Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi(KOÜSEM) Türk Akreditasyon Kurumu'na (TÜRKAK) ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olarak yürütmek üzere akreditasyon başvurusunu yapmıştır. . 

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme,denetim,değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur.