Üyelik

Profesyonel çözüm ortağınız…
Telefon : +90-262-303-43-30

KGK Geçiş Dönemi Eğitimi

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK EĞİTİM PROGRAMI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) ve Kocaeli Üniversitesi arasında Kamu Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1. Maddesi uyarınca Yeminli Mali Müşavirler (YMM) ile 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip,fakülte mezunu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin (SMMM) eğitimlerini yürütmek üzere işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Program başvurusu yapılmadan önce Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun internet adresinin (www.kgk.gov.tr) incelenmesi faydalı olacaktır.

KİMLER BAŞVURABİLİR ?

 •   Yeminli Mali Müşavirler (YMM),
 •  15 yıllık deneyime* sahip, fakülte mezunu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM).

*Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerde (SMMM), 15 yıllık mesleki deneyimin hesaplanması tamamen adayın sorumluluğundadır. Mesleki deneyimin hesaplanmasında ilgili yönetmelik baz alınmalıdır, meslek tecrübe süresinin hesaplanmasına ilişkin KGK’nın duyurusu için tıklayınız

BAĞIMSIZ DENETÇİ RUHSATI

Eğitim programı tamamlandığında verilen eğitimin değerleme aracı olarak sınav yapılacaktır. Sınav ile ilgili detaylar ayrıca duyurulacaktır. %80’ine katılımın zorunlu olduğu eğitimler sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar eğitimde başarılı sayılacaklardır.

26 Aralık 2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1. Maddesinin 4a Fıkrası gereğince ilgili eğitimleri başarı ile tamamlayan meslek mensupları, ilgili işlemlerden sonra Bağımsız Denetçi Ruhsatı almaya hak kazanacaklardır.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAMLARINDA MUAFİYET HAKKI

Eğitim Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) formatına göre hazırlandığından, eğitim sonunda kazanılan AKTS kredileri, Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü eğitimlerinin tamamlanabilmesi için gerekli olan AKTS kredilerine sayılarak meslek mensupları elde ettikleri AKTS kredisi kadar uygun derslerden muaf tutulacaklardır. Bu durum Kocaeli Üniversitesi Senatosu Kararı ile garanti altına alınmıştır.

Eğitimi başarıyla tamamlayan meslek mensubunun Kocaeli Üniversitesi’nde kabul edildiği Yüksek Lisans veya Doktora programlarında eğitimde kazandığı AKTS kredilerini ders muafiyeti için kullanabilecek olmaları katılımcılar için oldukça faydalı olacaktır.

Bir lisansüstü dersin Kocaeli Üniversitesi’nde ortalama olarak  3-7 AKTS kredisine sahip olduğunun bilinmesi yararlı olacaktır.

EĞİTİM KONULARI VE ÜCRETİ

İki meslek mensubu grubu için eğitimler iki kategoride tasarlanmıştır. YMM’ler için 2 eğitim örgün, 1 eğitim online olarak verilecektir. Detaylar aşağıda belirtilmiştir.

Yeminli Mali Müşavirler (YMM) için;

Eğitim Konusu AKTS*  Ders Saati Ücreti
Denetim 6 42 1.000 TL + KDV
Muhasebe Standartları 6 42 1.000 TL + KDV
Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı 6 42 (on-line) 350 TL + KDV
Toplam 18 AKTS 126 2.350 TL + KDV
Toplam (%8 KDV Dahil) 2.538 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

*AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Kayıt Formunu doldurarak kayıt işlemini tamamlayınız. Kayıt İçin Tıklayınız..

 

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) için ;

Eğitim Konusu AKTS Ders Saati Ücreti
Denetim 6 42 1.000 TL + KDV
Muhasebe Standartları 6 42 1.000 TL + KDV
Kurumsal Yönetim İlkeleri veFinansal Yönetim 6 42 (on-line) 350 TL + KDV
Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı 6 42(on-line) 350 TL + KDV
Toplam 24 AKTS 168 2700 TL + KDV
Toplam (%8 KDV Dahil) 2916  TL

Kayıt Formunu doldurarak kayıt işlemini tamamlayınız. Kayıt İçin Tıklayınız..

Eğitim bütçesinin hesaplanmasında kesin kayıtların sayısı önemli bir parametre olduğundan eğitim başladıktan sonra kesinlikle ücret iadesi yapılmayacaktır. KGK’nın geçiş dönemi eğitim ücretlerine ilişkin duyurusu için tıklayınız.

EĞİTİM PROGRAMI ve TARİHLERİ

KGK tarafından onay verilen her ilde, yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında uygun görülen yerlerde örgün eğitim verilebilecektir.

Şu an için Kocaeli İli’nde başta Umuttepe ve Anıtpark Yerleşkeleri olmak üzere tüm Kocaeli Üniversitesi Yerleşkeleri’nde eğitim verilebilecektir.

 

Eğitim Konusu AKTS Ders Saati Yöntemi
Denetim 6 42 Örgün
Muhasebe Standartları 6 42 Örgün
Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim 6 42 On-line
Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı 6 42 On-line
Toplam 24 168  

Eğitimde Yer Alacak Akademisyenlerin Listesi

 

Prof.Dr.Abdurrahman FETTAHOĞLU

Prof.Dr. Yunus KİSHALI

Prof.Dr. Vasfi HAFTACI

Prof.Dr. Selman Aziz ERDEN

Prof.Dr.Sami KARACAN

Doç.Dr. Hakan KAPUCU

Yrd.Doç.Dr. Sibel FETTAHOĞLU

Yrd.Doç.Dr. A.Cemkut BADEM

 

Kocaeli  YMM ve SMMM GRUBU

Tarih Gün Eğitim Eğitim Günü
31 Ekim Cuma Denetim 1. gün
01 Kasım Cumartesi Denetim 2. gün
02 Kasım Pazar Denetim 3. gün
03 Kasım Pazartesi Denetim 4. gün
08 Kasım Cumartesi Denetim Ara Sınavı
08 Kasım Cumartesi Denetim 5. gün
09 Kasım Pazar Denetim 6. gün
14 Kasım Cuma Muhasebe Standartları 1. gün
15 Kasım Cumartesi Muhasebe Standartları 2. gün
16 Kasım Pazar Muhasebe Standartları 3. gün
21 Kasım Cuma Muhasebe Standartları 4. gün
22 Kasım Cumartesi Muhasebe Standartları Ara Sınavı
22 Kasım Cumartesi Muhasebe Standartları 5. gün
23 Kasım Pazar Muhasebe Standartları 6. gün
07 Aralık Pazar Final Sınavı
14 Aralık Pazar Tüm Dersler Bütünleme Sınavı

 

Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı ile Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim on-line eğitim dersleri, 03-21 Kasım 2014 tarihleri arasında http://eogren.istanbul.edu.tr adresinden takip edilebilecektir.

On-line eğitimlerin ara sınavlarını 03-21 Kasım 2014 tarihleri arasında olması koşuluyla diledikleri tarihte ve saatte on-line olarak gerçekleştirebilirler.
On-line eğitimlerin final sınavı ise 07 Aralık 2014 Pazar günü diğer final sınavları ile birlikte yüzyüze gerçekleştirilecektir.

Eğitim Yeri: Kocaeli SMMM Odası Konferans Salonu

Son Başvuru Tarihi: 30 Ekim 2014

Cuma Programı
16:00 16:45 1.DERS
16:50 17:35 2.DERS
17:40 18:25 3.DERS
18:30 19:15 4.DERS
19:20 20:05 5.DERS
Cumartesi-Pazar Programı
09:45 10:30 1.DERS
10:35 11:20 2.DERS
11:25 12:10 3.DERS
12:15 13:00 4.DERS
13:00 13:45 ARA
13:45 14:30 5.DERS
14:35 15:20 6.DERS
15:25 16:10 7.DERS
16:15 17:00 8.DERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM BAŞARI KRİTERİ

Derslere % 80 devam zorunluluğu vardır.

Her bir eğitim ana konusunda değerlendirme aşağıdaki gibi yapılacaktır.

 • Ara Sınav :%40
 • Final Sınavı:%60
 • Bütünleme Sınavı: %60

Başarı notu 100 üzerinden 65’dir.

Örgün eğitimlerde tüm sınavlar yüzyüze yapılacaktır. On-line eğitimlerde ise ara sınavlar uzaktan, final ve bütünleme sınavları yüzyüze yapılacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ ve KESİN KAYIT SÜRECİ

 • Son başvuru tarihi 30 Ekim 2014’dür.
 • Başvurular eğitim dönemi olarak belirlenen ayların tercih edilmesiyle yapılacaktır.
 • Kayıt Formunu doldurarak kayıt işlemini tamamlayınız. Kayıt İçin Tıklayınız..
 • Merkezimiz tarafından aranmayı beklemeden Merkezimizin ilgili banka hesabına ücreti yatırmanız ve aşağıde yer alan belgeleri tarafımıza ulaştırmanız durumunda kesin kayıt işleminiz tamamlanmış olacaktır.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kayıt Formunu doldurarak kayıt işlemini tamamlayınız. Kayıt İçin Tıklayınız..

 • 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çektirilmiş)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Banka dekontu
 • Meslek Belgesi
 • Fakülte Diploması

SIKÇA SORULAN SORULAR

Hangi Derslerden Muaf Olunabilir?

Birimimize gelen sorulardan muaf tutulma talebiniz için Kamu Denetimi Muhasebe Standartları Kurumu ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.Ayrıca 25 Ocak 2013 tarihli28539 sayılı Resmi Gazate de Madde 18 Geçici Madde 1′ in (1). bendinde 1/1/2013tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğine ilişkin yapılan sınavlara girenlerin, bu sınavlarda başarılı sayıldıkları konular itibariyle aldıkları notlar,mevzuatı uyarınca geçerli süre içinde ve talepleri halinde bu Tebliğuyarınca yapılacak sınavda ilgili konular itibariyle dikkate alınır.

(2). 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin olarak Muhasebe Standartları konusunda yapılan  sınav bu Tebliğdeki Muhasebe Standartları konusuna, Denetim Standartlarına ilişkin olarak yapılan sınav bu Tebliğdeki Denetim konusuna, Sermaye Piyasası Mevzuatına ilişkin olarak yapılan sınavda bu Tebliğdeki Sermaye Piyasası Mevzuatı konusuna ilişkin sınavlarda dikkate alınacaktır.


Kocaeli Üniversitesi,
Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Umuttepe Yerleşkesi 41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 43 30
Belgegeçer: +90 (262) 303 43 29
E-mail: sem@kocaeli.edu.tr

KOÜSEM TL Hesap No:
T.C. Ziraat Bankası Derince Şubesi
TR22 0001 0005 5413 2216 1952 38

KOÜSEM Euro Account No:
T.C. Ziraat Bankası Derince Şubesi
TR22 0001 0005 5413 2216 1952 72

KOÜSEM Personel Belgelendirme Hesap No:
T.C. Ziraat Bankası Derince Şubesi
TR85 0001 0005 5413 2216 1952 68

2013 © Bütün hakları saklıdır.