KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/05/20050518-13.htm