MİSYON

KOÜSEM ülkemizin yetişmiş insan gücüne katkıda bulunan ve piyasanın ihtiyacı olan nitelikli iş gücü yetiştirebilen bir kurum olmayı ve ‘‘yaşamboyu eğitim’’ kavramını topluma benimsetmeyi hedeflemektedir.

 

VİZYON

Sosyal, kültürel, bilimsel, ekonomik ve teknolojik alanlarda bölgemiz ve ülkemizin bireysel, toplumsal ve kurumsal gelişimi açısından yüksek değer katan eğitimler vermek,

Çağın gerekleriyle uyumlu olarak meslekle ilgili bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek ve/veya yeni mesleki beceriler kazandırmak,

Teori ile uygulamayı birleştirerek hayata geçirilebilir güncel ve nitelikli bilgi ve beceri kazandırmak,

Bilgi, birikim ve deneyimini bireysel ve kurumsal boyutta bölgemiz ve ülkemiz hizmetine sunmaktadır.