03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında II. Moleküler Klonlama ve Protein Ekspresyon Uygulamaları Kursu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Klinik Araştırmalar Birimi (DEKART) bünyesinde gerçekleştirilecektir.  Kursumuza ilgi duyan tüm araştırmacılar  ve öğrenciler davetlidir.  İlişikte kursumuza ait broşür ve program bulunmaktadır. Katılımlarınızı bekler ve çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

http://sem.kocaeli.edu.tr/egitim-programlari/bireysel-egitimler/ii-molekuler-klonlama-ve-protein-ekspresyon-uygulamalari-kursu