İş ve Meslek Danışmanlığı (Seviye 6) kapsamında alınan sertifikaların gözetimi alındığı tarihten iki yıl sonra yapılmaktadır. Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi İş ve Meslek Danışmanlığı (Seviye 6) kapsamında TÜRKAK akreditasyonunu geri çekmiş bulunmaktadır. Belge yenileme zamanı gelenler bu kapsamda akreditasyonu olan başka üniversitelere süre bitmeden başvurmalıdırlar.