STEM EĞİTİMİ

ETKİNLİĞİN ADI: STEM Kursu (STEM-1)

STEM eğitimi, Bilim (Science), Teknoloji ( Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Mathematics) alanlarıyla ilgili bireyin teoride öğrendiklerinin günlük yaşamda karşılığını aramak üzere tasarladığı ve geliştirdiği aktivitelerle keşfederek öğrenmelerini geliştirmeyi hedefleyen disiplinler arası bir yaklaşımdır.

STEM eğitimlerinde hedef; üretim ve buluş yapmayı desteklemek ve bireylere bu doğrultuda iletişim ve işbirlikçi çalışma, yaratıcılık ve yenilenme, eleştirel düşünme ve problem çözme gibi 21.yy becerilerinin kazandırılmasıdır. STEM eğitimi almış bireylerin gelecek iş yaşamalarında STEM eğitimiyle kazanacakları becerilerle iş yaşamının gerektirdiği niteliklere kolayca uyum sağlayabilmelerini ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı vermelerini sağlayacaktır. Bu doğrultuda, STEM Eğitimi Dünya’da ve Türkiye’de okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar ilgi gören ve gelişmekte olan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu bağlamda, ilimizde farklı eğitim düzeylerinde STEM eğitimi ve uygulamalarıyla ilgili kendini geliştirmek isteyen öğretmenlerimize ve öğretmen adaylarımıza bir fırsat oluşturmak amacıyla STEM kursu düzenlenecektir. STEM-1 adı altında düzenlenecek kursta öğretmenlerimize ve adaylarımıza aşağıdaki kazanımları sağlamayı hedeflemekteyiz.

KAZANIMLAR

Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her öğretmen ya da öğretmen adayı;

 • STEM-A hakkında genel bilgi edinir.
 • Dünyadaki STEM-A uygulamalarını bilir.
 • STEM Döngüsünü kavrar.
 • Sorgulayıcı Öğrenme ile STEM ilişkisini kurar.
 • STEM etkinliklerinde Aktif Öğrenme yöntemlerini uygular.
 • Bağlam Temelli Öğrenmenin STEM uygulamalarındaki önemini kavrar.
 • Proje Tabanlı Öğrenme - Probleme Dayalı Öğrenme ile STEM’i ilişkilendirir. 
 • Algoritmik düşünme ve STEM ilişkisini kurar.
 • STEM etkinliklerinde teknoloji entegrasyonunu sağlar.
 • STEM’i ders konularına entegre eder.

 

Hedef Kitle: Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen Bilimleri öğretmenleri ve bu alanlarda öğrenim gören öğretmen adayları

 

Kursun Süresi 5 gün olup günde 6 ders yapılacaktır. Kursa katılımcıların maksimum verimle çalışabilmesi için sayının 20-25 arasında sınırlı olması planlanmıştır. Dersler, katılımcıların isteğine göre 50 dk ders-10 dk ara veya blok şeklinde yapılacaktır. 

 

Kursun Yapıldığı Yer: Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi

 

Kursun Başlama Tarihi: Başvuru sayısı belirtilen minimum sayıya ulaştığında ilan edilecektir.

Etkinlik Programı

Konular

SÜRE

STEM Eğitimi Hakkında Genel Bilgi

 • STEM-A Eğitiminden Anlaşılanlar
 • STEM-A Eğitiminin amaç ve kazanımları
 • Dünyada ve Türkiye’de STEM uygulamaları

 

2

STEM Eğitimi

 • STEM Döngüsü ve süreçleri

 

2

Bilimsel Bilgi ve Beceriler

 • Bilim okuryazarlığı, Bilimsel süreç becerileri
 • Eleştirel düşünme becerisi
 • Yaratıcı düşünme becerisi

 

2

Öğrenme Yaklaşımları STEM ilişkisi

 • Sorgulama ve İncelemeye Dayalı Öğrenme
 • Proje Tabanlı Öğrenme- Probleme Dayalı Öğrenme

3

Bağlam Temelli Öğrenme

 • Bağlam temelli öğretim nedir
 • Bağlam temelli öğretimde bağlamın kullanımı
 • Bağlamların yazılması

 

3

STEM Teknoloji Boyutu

 • Algoritmik Düşünme
 • Kodlama nedir? Kod Nasıl Yazılır?
 • Kodlama Atölyesi ve Robotik Uygulamalar
 • Matematiksel Modelleme ve Günlük Yaşam Problemleri
 • Artırılmış gerçeklik uygulamaları

 

3

3

 

2

2

STEM’in Derslere Entegre Edilmesi

 • STEM etkinlik örnekleri
 • STEM Ders etkinlik planı hazırlama
 • STEM ders etkinliği planı hazırlama ve uygulama

 

2

2

3

Ölçme ve Değerlendirme

1

Toplam

30

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla öncelikle kursta yaptıkları ders plan örnekleri değerlendirilecek sonrasında 5 sorudan oluşan AÇIK UÇLU bir sınavı yapılacaktır. 60 ve üzeri not alanlar başarılı sayılacaktır.
 • Başarılı olanlara “Kurs Belgesi” verilecektir.

 

Eğitmenler

Doç.Dr. ESMA BULUŞ KIRIKKAYA               
Doç. Dr. FUNDA DAĞ

EĞİTİM ÜCRETİ ve ÖDEME:  Eğitim ücreti 500 TL (KDV dahil) olup 10 kişi ve üstü toplu katılımlarda % 15 grup indirim uygulanacaktır. (Kurs en az 20 kişi ile açılacaktır.)

ÖDEME: Eğitim bedeli, Türkiye Ziraat Bankası Umuttepe Şubesi nezdindeki Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezine ait olan TR400001002726132216195342 nolu hesaba yatırılacaktır.

KURS TARİHLERİ : Seçenek 1:  29 Nisan - 05 Mayıs (17.00'den sonra, 5 Gün)

                                 Seçenek 2: 10 Haziran - 15 Haziran  (17.00'den sonra, 5 Gün)

                                 Seçenek 3: 17 Haziran - 21 Haziran  (17.00'den sonra, 5 Gün)

 

EĞİTİM BAŞVURULARI:

Eğitim başvuruları http://sem.kocaeli.edu.tr/ adresinden veya 0262 303 4330 nolu telefondan yapılabilecektir. 

 


Döküman İndir

Hesap Bilgilerimiz:

 • KOÜSEM TL Hesap No;
 • T.C. Ziraat Bankası Derince Şubesi
  TR40 0001 0027 2613 2216 1953 42

 • KOÜSEM Euro Account No;
 • T.C. Ziraat Bankası Derince Şubesi
  TR56 0001 0027 2613 2216 1953 45

Kayıt FormuBilgilerimi onaylıyorum.