SENDİKACILIK VE ÖRGÜTLENME SERTİFİKA PROGRAMI

 

 

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ – TÜRK METAL SENDİKASI

 

SENDİKACILIK ve ÖRGÜTLENME

Sertifika Programı

AMAÇ

Sendikacılık ve örgütlenme hakkı temel insan haklarından biri olmasına rağmen, çok fazla kişi tarafından tam olarak bilinmemektedir. Nitekim sendikacılık daha çok konunun taraflarına ilişkin özel bir alan olarak kabul edilmektedir. Bu gerçekten hareketle, bu sertifika programının temel amacı öncelikle bu yanlış yargının ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak ve sendikaları, sendikacılığı ve örgütlenme temel hakkını halka anlatmaktır. Böylelikle, sendikacılığın ve örgütlenmenin sadece konunun ilgililerine hitap eden teknik bir alan olduğu önyargısının dışına çıkılarak, örgütlenme bilincinin ve sendikacılık farkındalığının halk arasında yayılmasına katkı sağlanacaktır. Aynı zamanda, konunun yeterince ve doğru bir şekilde anlatılamamasından kaynaklanan yanlış fikirlerin ve ön yargıların ortadan kaldırılması da bir diğer amaçtır.

Sendikaların ve sendikacılığın veya genel olarak örgütlenme hakkının halka doğru bir biçimde aktarılması özellikle günümüzün değişen yönetim ve üretim süreçleri altında çok daha hayati bir önem arz etmektedir.  Bu yapılmadığında doğacak olan boşluk, başta insan kaynakları gibi yüzeysel söylem ve uygulamalarla doldurulmaya çalışılmakta ve sendikalara alternatif bazı arayışlara girilmektedir. Halbuki ücretli ve bağımlı çalışma var olduğu sürece sendikaların da var olacağının ve bu ihtiyacın başka alternatiflerle kapatılamayacağının bireylere doğru ve kesin bir şekilde anlatılması, bu noktada sendikal farkındalığın artırılması gerekmektedir.

Bu anlayışla yapılandırılan “Sendikacılık ve Örgütlenme Sertifika Programı”, katılımcılara bu alana ilişkin temel kavramların aktarılmasının yanı sıra, tarihsel ve hukuki bir bakış açısını hem teorik hem de doğrudan uygulama içinden örneklerle aktarmayı amaçlamaktadır.

HEDEF

“Sendikacılık ve Örgütlenme Sertifika Programı” ile hedeflenen sendikalaşma ve örgütlenme temel hakkına ilişkin taban farkındalık düzeyinin arttırılması ve yerleşik yanlış fikirlerin ortadan kaldırılmasıdır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

 • Sendikacılık alanına ilgi duyan tüm kişiler.
 • Yaş, cinsiyet, meslek, eğitim, çalışan veya işsiz olma vs. şeklinde herhangi bir katılımcı kısıtı düşünülmemektedir.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

 1. Sendikacılık Fikrinin Doğuşu ve Temel Kavramlar – Yrd. Doç. Dr. Arzu ÖZSOY ÖZMEN
 • Sendika (işyeri/işkolu, mesleki gibi farklı örgütlenme düzeyleri)
 • Birlik/Federasyon/Konfederasyon
 • Önde gelen uluslararası sendikal örgütler
 • Endüstri ilişkileri
 • İşçi/işveren
 • Örgütlenme

 

 1. Türk Sendikacılık Tarihi – Prof. Dr. Zeki PARLAK
 • Sendikaların ortaya çıkışı ve gelişimi
 • TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ’in kuruluşu
 • Sendikacılık Tarihinde Önemli İşçi Eylemleri/Grevleri
 • 1980 Sonrası Sendikacılık Hareketi
 • 2000’li Yıllardan Sonra Sendikacılık

 

 1. Örgütlenme Hakkı ve Uluslararası Hukuki Dayanakları – Yrd. Doç. Dr. Doğa Başar SARIİPEK
 • Evrensel ve Temel Bir İnsan Hakkı Olarak Sendikal Örgütlenme
 • Türkiye Sendikacılık Hareketinin Uluslararası Sendikal Örgütlerle İlişkileri
 • Sendikaların ve Örgütlenmenin Önemi

 

 1. Bireysel ve Toplu İş Hukukunda Çalışanların Hakları – Doç. Dr. Onat ÖZTÜRK
 • Bireysel ve Toplu Sözleşme
 • İş Güvencesi
 • Fesih
 • İşçi-İşveren İlişkileri
 • Sendikacılık, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt
 • Toplu Sözleşme Süreci
 • Toplu Uyuşmazlık
 • Arabuluculuk Süreci
 • Grev Lokavt

 

 1. Değişen Koşullarda Sendikacılık ve Güncel Sorunlar – Prof. Dr. Abdulkadir ŞENKAL
 • Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Engeller
 • Günümüzde İşçi Sınıfı ve Sendikacılık Hareketinin Karşılaştığı Önemli Sorunlar
 • Yeni Çalışma Biçimleri ve Sendikal Örgütlenme
 • Sendikacılık Hareketinin Durumu
 • Sendikal Yapı ve İşleyişte Değişim

 

 1. Türk İşgücü Piyasası Analizi – Prof. Dr. Mustafa AYKAÇ
 • Türk İşgücü Piyasasının Yapısı ve Sorunları
 • Türkiye’de İşsizlik ve İstihdam
 • Ücret ve Ücret Politikaları
 • Kayıtdışı İstihdam
 • İşgücü Piyasasında Kadın Çalışanlar

 

 1. Sendikaların Geleceği – Prof. Dr. Sayım YORGUN
 • Sendikaların Geleceği Üzerine Öngörüler
 • Teorik Tartışmalar
 • Türk Sendikalarının Geleceği
 • Yeni Örgütlenme Stratejileri
 • Endüstri 4.0 ve Sendikalar

 

 1. Etkili İletişim Teknikleri – Doç. Dr. Bora YENİHAN
 • Kişiler Arası İlişkilerin Geliştirilmesi
 • Beden Dilinin Analizi
 • Beden Dilinin ve Ses Tonunun Doğru Kullanımı
 • İkna Yöntemleri
 • Öfke ve Duygu Kontrolü
 • Dinleme ve Yapıcı Tartışma

 

EĞİTİCİ KADROSU

Prof. Dr. Abdulkadir ŞENKAL

Prof. Dr. Mustafa AYKAÇ

Prof. Dr. Zeki PARLAK

Prof. Dr. Sayım YORGUN

Doç. Dr. Bora YENİHAN

Doç. Dr. Onat ÖZTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Doğa Başar SARIİPEK

Yrd. Doç. Dr. Arzu ÖZSOY ÖZMEN

 

EĞİTİM SÜRESİ

 • Eğitim Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında verilecektir.
 • Her bir eğitim kuru toplamda 8 gün (4 hafta sonu veya 1 ay) sürecektir.

 

KATILIMCI PROFİLİ, ÜCRETİ ve GENEL ŞARTLAR

 • Eğitim, sendikalara ve sendikacılığa ilgi duyan tüm bireylere yöneliktir.
 • Profesyonel sendika görevlileri de katılabilecektir.
 • Eğitim sonrasında katılımcılara Kocaeli Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sertifika verilecektir.
 • Eğitim katılım bedeli 1500 TL olacaktır.
 • Özellikle şehir dışından gelecek öğretim üyeleri dikkate alınarak, anlamlı bir ders ücreti bedeli oluşabilmesi için her bir kurda en az 12 katılımcı sağlanması gerekmektedir.
 • Derslerin sırasında ve ders başlığı-öğretim üyesi eşleştirmesinde gerekmesi halinde değişiklikler yapılabilecektir. Söz konusu değişiklikler önceden katılımcılara bildirilecektir. Sonuç olarak, taahhüt edilen tüm dersler mutlaka tamamlanacaktır.

Döküman İndir

Hesap Bilgilerimiz:

 • KOÜSEM TL Hesap No;
 • T.C. Ziraat Bankası Derince Şubesi
  TR40 0001 0027 2613 2216 1953 42

 • KOÜSEM Euro Account No;
 • T.C. Ziraat Bankası Derince Şubesi
  TR56 0001 0027 2613 2216 1953 45

Kayıt FormuBilgilerimi onaylıyorum.