İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Programı

EĞİTİM TALEBİ sekmesinden talepde bulununuz. Eğitim açılması söz konusu olduğunda talep edenlere bilgilendirme yapılmaktadır. 

Kurs Tarihleri:

Uzaktan Eğitim Tarihi: Eğitim açılacağı zaman belirlenir.

Yüz Yüze Eğitim Tarihi: Eğitim açılacağı zaman belirlenir. 

Kursun Hedefi: İş güvenliği uzmanı olmak isteyen kişilere mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.

İş Güvenliği Uzmanlığı  C Sınıfı Temel Eğitim Başvuru Şartları:

Eğitime sadece mühendis, mimar, fizikçi, kimyager, biyolog, teknik öğretmenler  ve iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları başvurabilir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitimi Uzaktan eğitim + Yüz yüze eğitim + Uygulama Eğitimi den oluşmaktadır.

Uzaktan eğitim (90 saat), kesin kayıttan sonra e-posta aracılığıyla size gönderilecek olan kullanıcı adı ve şifre vasıtasıyla internet üzerinden gerçekleşecektir. Katılımcıların ses, görüntü ve ders içeriklerini açabilecek yeterince hızlı internet bağlantısı, yeterli donanımda bilgisayara ve bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmaları gerekir. Uzaktan eğitim içeriklerinin tamamının yapılması zorunludur.

Uzaktan Eğitime süre olarak %90 devam zorunludur. Uzaktan eğitim tarih aralığında bütün derslerin içeriğini tamamlama zorunludur. Uzaktan eğitimin %90 lık kısmı eşzamansız olup, belirtilen tarih aralığında istenilen zamanda yapılabilir, %10 luk kısmı eşzamanlı (senkron) olarak; bildirilen tarih ve saatlerde internet üzerinden canlı gerçekleştirilecektir.

Yüz yüze eğitim (90 saat) Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi İzmit MYO’da gerçekleştirilecektir. Yüz yüze eğitimde en fazla 6 saat devamsızlık hakkınız bulunmaktadır.

Adres: Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi İzmit MYO Arslanbey / Kartepe / Kocaeli

 

Uygulama Eğitimi (staj) (40 saat) yüz yüze eğitimin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde tamamlanacaktır. Uygulama eğitimine  %100 devam zorunludur. Lütfen yüz yüze eğitime gelmeden Uygulama Eğitimi yapacağınız yeri belirleyiniz ve işyeri SGK Sicil numarasını temin ediniz. Uygulama eğitimi yapılacak işyerlerinde; iş güvenliği uzmanı bulunması zorunludur.

 

 

ÜCRET:  1650 TL.   Kocaeli Üniversitesi mezunlarına %20 indirim uygulanır. 

 

Eğitim Sonunda Verilecek Belge

Katılımcılara, eğitim sonrasında, Eğitim Katılım Belgesi verilmektedir.

Katılımcılar, bu belge ile Bakanlıkça yapılacak sınava katılabileceklerdir.
Sınavda 70 ve üzeri not alanlara, sınıfına göre, İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası verilmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Konuları

Eğitim Konularını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı belirlemiştir.

1.Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması

2.İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

3.İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

4.Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

5.Temel Hukuk

6.İş Hukuku

7.Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

8.Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler

9.İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

10.İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

11.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

12.Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

13.Çalışma Ortamı Gözetimi

14.İş Hijyeni

15.İşyeri Bina ve Eklentileri

16.Fiziksel Risk Etmenleri

17.Kimyasal Risk Etmenleri

18.Biyolojik Risk Etmenleri

19.Psikososyal Risk Etmenleri

20.Ergonomi

21.Korunma Politikaları

22.Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

23.Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

24.Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

25.Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

26.El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

27.Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

28.Yangın

29.Acil Durum Planları

30.Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

31.Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri

32.Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

33.Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

34.Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

35.Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

36.Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

37.İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

38Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

39.Kişisel Koruyucu Donanımlar

40.İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği

41.İş Kazaları

42.Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

43.İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler

44.Çalışma Yaşamında Özel  Politika Gerektiren  Gruplar

45.Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması

46.Çalışma Hayatında Etik

47.Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim

48.Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

49.Değerlendirme ve Son Test

 

 


Döküman İndir

Hesap Bilgilerimiz:

  • KOÜSEM TL Hesap No;
  • T.C. Ziraat Bankası Derince Şubesi
    TR40 0001 0027 2613 2216 1953 42

  • KOÜSEM Euro Account No;
  • T.C. Ziraat Bankası Derince Şubesi
    TR56 0001 0027 2613 2216 1953 45

Kayıt FormuBilgilerimi onaylıyorum.