İŞ DAVALARI VE İŞÇİLİK ALACAKLARININ HESAPLANMASI EĞİTİMİ-HESAP BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ

Eğitici                   :              Doç. Dr. Mehmet Onat Öztürk

Yeri                       :              Sürekli Eğitim Merkezi-(Umuttepe Kampüsü Sosyal Tesisler)

Süresi                   :              Toplamda  4 gün sürecek ve  4'er saat olmak üzere toplamda 16 SAAT,  17:30-21:30 arası

Eğitim Günleri      :             4-6-7-8.11.2019 Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma

Ücreti                    :             1300 TL. Kocaeli Üniversitesi mezunlarına ve personeline %20 indirim uygulanır.

Katılımcı Sayısı   :              En Az 15 kişi

Önemli Uyarı        :             Bu eğitim ve BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ aynı eğitim değildir, birbirinden farklı eğitimlerdir. Başvuru yapılırken dikkat edilmelidir. 

 

 

KONULAR:

 1. İş Hukukunda Temel Kavramlar
 2. İş Sözleşmesi Türleri
 3. İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve İş Güvencesi
 4. İşe İade Kararı ve Maddi Sonuçları

 

 1. Sendikal Tazminat ve Tespit Esasları
 2. Ayrımcılık Tazminatı
 3. İş Hukukunda Alt işverenlik ve Muvazaa Tespiti
 4. İşyerinin Devri ve İşçilik Alacakları Üzerindeki Etkisi

 

 1. Ücret tespiti
 2. Kıdem Tazminatı ve Hesaplanması
 3. İhbar Tazminatı ve Hesaplanması
 4. Fazla çalışma/Fazla Sürelerle Çalışma ve Hesaplanması

 

 1. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacakları ve Hesaplanması
 2. Hafta Tatili Alacağının Hesaplanması
 3. Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Yıllık Ücretli İzin Alacağının Hesaplanması
 4. İlave Tediye Alacaklarının Hesabı
 5. TİS’den Doğan Fark Alacaklarının Hesabı
 6. Zamanaşımı ve Islah Halinde Alacaklara etkisi

Döküman İndir

Hesap Bilgilerimiz:

 • KOÜSEM TL Hesap No;
 • T.C. Ziraat Bankası Derince Şubesi
  TR40 0001 0027 2613 2216 1953 42

 • KOÜSEM Euro Account No;
 • T.C. Ziraat Bankası Derince Şubesi
  TR56 0001 0027 2613 2216 1953 45

Kayıt FormuBilgilerimi onaylıyorum.