I.Moleküler Klonlama ve Protein Ekspresyon Uygulamaları Kursu

KURSUN AMACI:

Bu kursun amacı; katılımcılara, günümüzde sıklıkla başvurulan yöntemler olan belirli bir gen bölgesinin çoğaltılması, farklı canlılara aktarılarak klonlanması ve bu gen bölgesinin ürününün saflaştırılarak eldesi konularındaki temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Bu kapsamda katılımcıların bireysel olarak yapacakları pratik çalışmalar, teorik anlatımlar ile desteklenecektir. Katılımcılara bu kurs süresince; belirli bir gen bölgesi için primer tasarımı, polimeraz zincir reaksiyonu (PZR), PZR ürününe ait örneklerin jel üzerinde yürütülerek izolasyonu, PZR ürünlerinin ve plazmitlerin kesilmesi ve ligasyonu, kompetent hücrelerin hazırlanması ve plazmitlerin transformasyonu, protein özütlerinin hazırlanması, protein izolasyonu ve saflaştırılması aşamaları uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. 

06-08 Kasım 2017 tarihleri arasında I. Moleküler Klonlama ve Protein Ekspresyon Uygulamaları Kursu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Klinik Araştırmalar Birimi (DEKART) bünyesinde gerçekleştirilecektir.

KURS TARİHLERİ:

06-08 Kasım 2017

KOU-DEKART Proteomiks Laboratuarı

KURS BAŞKANI: Prof. Dr. Murat KASAP

 

KURS DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Murat Kasap (Kurul Başkanı)

Doç.Dr. Gürler Akpınar

Yrd. Doç. Dr. Aylin Kanlı

 

EĞİTMENLER

Prof. Dr. Murat Kasap

Doç.Dr. Gürler Akpınar

Yrd. Doç. Dr. Aylin Kanlı

Uzm. Bio. Mert Selimoğlu

Arş. Gör. Mehmet Sarıhan

 

PRATİK UYGULAMALAR

Prof. Dr. Murat Kasap

Doç.Dr. Gürler Akpınar

Yrd. Doç. Dr. Aylin Kanlı

Uzm. Bio. Mert Selimoğlu

Arş. Gör. Mehmet Sarıhan

 

İLETİŞİM:

Doç.Dr.Gürler AKPINAR

e-posta: gurlerak@kocaeli.edu.tr

Tel: 0 533 742 48 57

0 262 303 81 06

http://kabiproteomics.kocaeli.edu.tr

 

KURS KATILIMCI SAYISI        : 15 KİŞİ

 

KURS YERİ                            : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL VE KLİNİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KLONLAMA LABORATUARI, UMUTTEPE YERLEŞKESİ, İZMİT/KOCAELİ

 

KONAKLAMA                         : Katılımcıya aittir.  

(İsteyen katılımcı KOU ANITPARK MİSAFİRHANESİ 0 262 325 62 97 ile iletişime geçebilir)

 

KURS ÜCRETİ                        :  Lisans Öğrencisi                              : 500 TL

                                              :Yüksek Lisans/Doktora                       : 750 TL

                                              :Diğer katılımcılar                                :1000 TL

 

Katılımcı Sayısı                     : 15

 

KURS PROGRAMI:

I. MOLEKÜLER KLONLAMA ve PROTEİN EKSPRESYONU KURS PROGRAMI (06-08 Kasım 2017)


(06 Kasım 2017 Pazartesi) (I. GÜN)

 

09:00-09:45        Primer Tasarımı ve PCR (Teorik Ders) (Dr. Aylin Kanlı)

10:00-10:30        PCR Reaksiyonlarının Kurulması (Dr. Aylin Kanlı, Arş. Gör. Mehmet Sarıhan)

10:30-10:45        Agaroz Jellerin Hazırlanması (Arş. Gör. Mehmet Sarıhan)

10:45-11:30        Bioinformatik ve Sanal Klonlama (Teorik Ders) (Dr. Murat Kasap)

11:30-11:45        Kahve Molası

11:45-12:30        PCR Ürünlerinin Yürütülmesi ve Analizi (Dr. Gürler Akpınar, Arş. Gör. Mehmet Sarıhan)

12:30-13:15        Yemek Arası     

13:15-14:45        Etidyum Bromürsüz Jellerin Hazırlanması, Yürütülmesi ve Jelden İzolasyon (Dr. Aylin Kanlı, Dr. Murat Kasap, Dr. Gürler Akpınar, Arş. Gör. Mehmet Sarıhan)

14:45-15:15        Klonlamada Kullanılan Vektörler, Özellikleri ve Seçim Nedenleri (Teorik Ders) (Dr. Murat Kasap)

15:15-15:30        Kahve Molası

15:30-16:00       DNA’nın Restriksiyon Enzimleriyle Kesimi (Teorik Ders) (Dr. Gürler Akpınar)

16:00-16:30        Restriksiyon Enzim Kesimi Kurulması (Dr. Aylin Kanlı, Dr. Murat Kasap, Dr. Gürler Akpınar, Arş. Gör. Mehmet Sarıhan)

16:30-16:45        Kompetent Hücre Hazırlanması için Tek Koloni Ekimi (Dr. Gürler Akpınar, Arş. Gör. Mehmet Sarıhan)

-I. Günün Değerlendirilmesi-

 

(07 Kasım 2017 Salı) (II. GÜN)

 

09:00-10:15        Kesimlerin Çöktürülmesi ve Temizlenmesi (Dr. Aylin Kanlı, Dr. Murat Kasap, Dr. Gürler Akpınar, Arş. Gör. Mehmet Sarıhan)

10:15-10:30        İkinci Kesimlerin Kurulması (Dr. Aylin Kanlı, Dr. Murat Kasap, Dr. Gürler Akpınar, Arş. Gör. Mehmet Sarıhan)

10:00-10:30        Kompetent Hücre Hazırlanması (Teorik Ders) (Dr. Aylin Kanlı)

10:30-10:45        Kahve Molası

10:45-11:30        Besiyerlerinin Hazırlanması (Arş. Gör. Mehmet Sarıhan)

11:30-12:00      Shut-gun Klonlama (Teorik Ders) (Dr. Murat Kasap)

12:00-13:00        Yemek Arası

13:00-14:00        Ligasyon Kurulumu (Pratik ve Teorik Birlikte) (Dr. Aylin Kanlı, Dr. Murat Kasap, Dr. Gürler Akpınar, Arş. Gör. Mehmet Sarıhan)

 14:00-16:00       Kompetent Hücre Hazırlanması (Dr. Murat Kasap, Arş. Gör. Mehmet Sarıhan)

16:00-16:30        Transformasyon ve Ekimlerin Yapılması (Dr. Aylin Kanlı, Dr. Murat Kasap, Dr. Gürler Akpınar, Arş. Gör. Mehmet Sarıhan)

-II. Günün Değerlendirilmesi-

 

(08 Kasım 2017 Çarşamba)(III. GÜN)

 

09:00-09:30        PCR ile Koloni Taranması (Dr. Gürler Akpınar, Arş. Gör. Mehmet Sarıhan)

09:30-09:45        Ekspresyon Kültürlerinin Başlatılması (Arş. Gör. Mehmet Sarıhan)

09:45-10:15        Bakterilerde Gen Ekspresyonu (Teorik Ders) (Uzm. Bio. Mert Selimoğlu)

10:15-10:45        PCR ürünlerinin Agaroz Jelde Analizi (Dr. Aylin Kanlı, Dr. Murat Kasap, Dr. Gürler Akpınar, Arş. Gör. Mehmet Sarıhan)

10:45-11:00        Kahve Molası

11:00-11:15        Ekspresyon Kültürlerinin Kontrolü ve İndükleme (Uzm. Bio. Mert Selimoğlu)

11:15-12:00        Rekombinant GFP Eksprese Eden Kültürlerden Protein Özütlerinin Hazırlanması (Arş. Gör. Mehmet Sarıhan, Uzm. Bio. Mert Selimoğlu)

12:00-13:00        Yemek Arası

13:00-14:30        Rekombinant GFP’nin NGC Sistemi Kullanılarak Otomatize Saflaştırılması (Dr. Murat Kasap, Dr. Mert Selimoğlu)

-Sertifika Töreni-

 


Döküman İndir

Hesap Bilgilerimiz:

  • KOÜSEM TL Hesap No;
  • T.C. Ziraat Bankası Derince Şubesi
    TR40 0001 0027 2613 2216 1953 42

  • KOÜSEM Euro Account No;
  • T.C. Ziraat Bankası Derince Şubesi
    TR56 0001 0027 2613 2216 1953 45

Kayıt FormuBilgilerimi onaylıyorum.