İKİNCİ SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİM PROGRAMI

1. Madde: EĞİTİMİN ADI: 2.seviye yangın eğitici eğitimi olup kurs sonunda EĞİTİM belgesi verilecektir. 

 

2. Madde: EĞİTİMİN ŞEKLİ: 40 ( Kırk ) saattir. 32 saat uzaktan teorik eğitim(ON LİNE), 8 saat uygulama eğitimidir.

 

3. Madde: EĞİTİMİN SÜRESİ: Grubun eğitim süresi 5 gündür.

 

4. Madde: KURSİYER SAYISI: İdeal grup sayısı 20 kişiden oluşmalıdır.

 

5. Madde: EĞİTİMİN YERİ ve TARİHİ: Uzaktan eğitim, sayın Öğr.Gör. M.H.ATEŞ (0532 734 52 76) koordinatörlüğünde gerçekleştirilecektir. Uzaktan eğitim için konular, ders notları, kursiyerlere elektronik ortamda gönderilecek ve en fazla 6 slayttan oluşan PowerPoint sunusu hazırlayıp elektronik ortamdan mehmetates@kocaeli.edu.tr adresine göndereceklerdir.  Uygulama eğitimleri İzmit MYO yangın eğitim sahası arslanbey yerleşkesi KARTEPE/ KOCAELİ’ de yapılacaktır.

 

 

1.Grup Eğitim Tarihleri:

Eğitim bedeli ödeme son gün

Uzaktan eğitim tarihleri

Uygulama tarihi

23 Eylül 2019

24-27 Eylül 2019

28 Eylül 2019 Cumartesi

 

 

2.Grup Eğitim Tarihleri:

Eğitim bedeli ödeme son gün

Uzaktan eğitim tarihleri

Uygulama tarihi

07 Ekim 2019

08-11 Ekim 2019

12 Ekim 2019 Cumartesi

 

3.Grup Eğitim Tarihleri:

Eğitim bedeli ödeme son gün

Uzaktan eğitim tarihleri

Uygulama tarihi

21 Ekim 2019

22-25 Ekim 2019

26 Ekim 2019 Cumartesi

 

4.Grup Eğitim Tarihleri:

Eğitim bedeli ödeme son gün

Uzaktan eğitim tarihleri

Uygulama tarihi

04 Kasım 2019

05-08 Kasım 2019

09 Kasım 2019 Cumartesi

 

5.Grup Eğitim Tarihleri:

Eğitim bedeli ödeme son gün

Uzaktan eğitim tarihleri

Uygulama tarihi

18 Kasım 2019

19-22 Kasım 2019

23 Kasım 2019 Cumartesi

 

6.Grup Eğitim Tarihleri:

Eğitim bedeli ödeme son gün

Uzaktan eğitim tarihleri

Uygulama tarihi

02 Aralık 2019

03-06 Aralık 2019

07 Aralık 2019 Cumartesi

 

7.Grup Eğitim Tarihleri:

Eğitim bedeli ödeme son gün

Uzaktan eğitim tarihleri

Uygulama tarihi

16 Aralık 2019

17-20 Aralık 2019

21 Aralık 2019 Cumartesi

 

6. Madde: EĞİTİMDE KULLANILACAK EKİPMANLAR: Kursiyerler, diğer belge ve bilgileri alabilmek için flash bellek getireceklerdir. Ders notları kursiyerlere uzaktan eğitimin ilk günü ücretsiz olarak gönderilecektir. Uygulama eğitiminde gerekli olan malzemeler için ( dedektör, alarm butonu, sprinkler, portatif yangın söndürme tüpleri vs) ücret ödemeyeceklerdir. Uygulama esnasında kullanılacak itfaiye kıyafetleri okulumuz tarafından karşılanacaktır.

           

7. Madde: EĞİTİM SÜRECİ: Eğitim sürecinde aşağıdaki yol takip edilecektir.

a) Eğitime başlamadan önce sertifika sürecinde oluşabilecek kelime veya harf hatalarının önüne geçmek için CV gönderilmelidir. Gönderilecek CV de mutlak suretle TC kimlik numaraları, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, eğitim seviyesi olmalıdır.

b) Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.

c) Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.

d) Eğitim bittikten sonra katılıcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son test dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.

            e) Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme yetki ve tasarrufu eğitmene aittir.

            f) Sertifikalar, T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ sürekli eğitim merkezi tarafından hazırlanacak olup SEM müdürü ve eğitmen imzalı olacaktır.

 

8. Madde: EĞİTİM MALİYETLERİ: Eğitim maliyetleri ve sürecinde, aşağıdaki yol takip edilecektir.

 

            a) Kursiyerler, konaklama ve yemek ihtiyaçlarını kendileri karşılayacaktır.

 

            b) 2.seviye yangın eğitici eğitiminin kişi başı bedeli  % 8 KDV dahil 1.080,00 tl yatıracaklardır.

 

c) Eğitime başlamadan önce yatırılacak ücretlerin tarihleri yukarıda belirtilmiştir. Yatırılan ücrete ait dekont, mehmetates@kocaeli.edu.tr adresine e-mail olarak gönderilecektir.

d) Eğitim bedeli, KOCAELİ Üniversitesi sürekli eğitim merkezinin
T.C. Ziraat Bankası Derince Şubesi  TR40 0001 0027 2613 2216 1953 42 Referans veya açıklama kısmına mutlaka 2.SEVİYE YANGIN EĞİTMENLİK BEDELİ yazılacaktır.

e) Her kursiyerin yatırmış olduğu ücrete ait dekontta mutlak suretle ismi olmalıdır. Gerek gerçek kişiler, gerekse kurumlar tarafından yatırılan ücrete, fatura kesilebilmesi için Firmanın adresi, Vergi dairesi ve vergi nosu gibi bilgiler dekontla beraber gönderilmelidir.

 

9. Madde: EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:

 

A) İşletmelerin veya kamu kurumlarının yangınla ilgili birimlerinde, en az 3 yıl çalışmış olmak.

KOUSEMB) En az lise mezunu olup amir, ekip başı, posta başı, vardiya amiri, grup amiri, şef, ustabaşı, formen gibi unvanlar sahip olmak.

C) Ön lisans veya Lisans mezunu olan ve OSGB ( Ortak sağlık güvenlik birimi) lerde görev yapan en az C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanı ya da adayı olmak.

D) En az lise mezunu olan ve Yangın güvenliği ( portatif yangın söndürme tüpleri bakım, dolum, onarım, satışı yapanlar) konusuna vakıf olmak.

 

10. Madde: EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:

 

6331 sayılı kanun ve 2009 tarihli binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik çerçevesinde işletmelerde yangın risk analizi yapabilecek ve bunu rapor olarak sunabilecek etkinliğe sahip bireyler yetiştirmektir.

 

11. Madde: EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:

 

 1. Binaların, kullanım amaçlarına göre sınıflarını ve binaların tehlike sınıflarını bilir.
 2. Kaçış yolu sayısı ve genişliklerini, kullanıcı yükü ve katsayılarını bilir.        
 3. Kaçış merdivenlerinin, özellik ve standartlarını bilir.                          
 4. Doğalgaz ve LPG tesisatlı kazan dairelerinde güvenlik önlemlerini bilir.        Acil durum aydınlatma sistemlerini, sesli ve ışıklı uyarı sistemlerini bilir.   
 5. Duman kontrol sistemlerini bilir.                                                                   
 6. Dedektör çeşitlerini ( duman, ısı, vs), çalışma prensiplerini ve standartlarını bilir.    
 7. Otomatik algılama sistemi gereken binaları bilir.                                            
 8. Yangın algılama ve uyarı sistemlerini bilir.                                                    
 9. Sulu söndürme ( ıslak, kuru) sistemlerini, bu sistemler için su ihtiyaçlarını hesaplayabilir, sprinklerin çeşitlerini ve kapasitelerini bilir.
 10. Köpüklü, Gazlı ve Kuru tozlu söndürme sistemlerini bilir.    
 11. Yangın dolaplarının, Hidrantların, Yangın pompalarının, özelliklerini, standartlarını ve su ihtiyaçlarını hesaplayabilir.
 12. Taşınabilir yangın söndürme tüplerinin standartlara uygunluk ve kontrolünü bilir.   
 13. İtfaiye su verme ağzını bilir.                                                  
 14. Tehlikeli maddelerin sınıflarını bilir.                                      
 15. LPG(Likid petrol gazı) ile ilgili alınan güvenlik tedbirlerinin, yangın yönetmeliğine uygunluğunu tespit edebilir.
 16. Yanıcı ve parlayıcı sıvıların, sınıflarını bilir.                          
 17. Yanıcı ve parlayıcı sıvılar ile ilgili alınan güvenlik tedbirlerinin, yangın yönetmeliğine uygunluğunu tespit edebilir.  
 18. Talepler doğrultusunda, YANGIN RİSK ANALİZİ yapabilir ve analiz sonucunda YAZILI RAPOR sunabilir.

 

12. Madde: EĞİTİMİN KURUMA KAZANDIRACAKLARI:

 

Bu eğitim sonunda işletme ve/veya kuruma aşağıdaki faydalar kazandırılacaktır.

a) İşletme ve/veya kurum içerisindeki yangın riskleri belirlenerek kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için önerilerde bulunarak, meydana gelebilecek yangınların önlenmesi

b) Meydana gelen yangın olaylarında can ve mal kaybını en aza indirilmesi

c) İşletme prestijinin korunması

d) Personelin özgüveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin artması sağlanacaktır.

 

13. Madde: EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

           

 1. Binaların, kullanım amaçlarına göre sınıfları.
 2. Binaların tehlike sınıflar.
 3. Kaçış yolu sayısı ve genişlikleri.
 4. Kullanıcı yükü ve katsayıları.
 5. İç ve Dış Kaçış merdivenleri.
 6. Yangın Tahliye Projeleri                                   
 7. Doğalgaz ve LPG tesisatlı kazan dairelerinde güvenlik önlemleri.
 8. Acil durum aydınlatma sistemlerini, sesli ve ışıklı uyarı sistemleri.   
 9. Duman kontrol sistemle.ri                                                                  
 10. Dedektör çeşitlerini ( duman, ısı, vs), çalışma prensipleri.     
 11. Otomatik algılama sistemi gereken binalar.                                        
 12. Yangın algılama ve uyarı sistemleri.                                                  
 13. Sulu söndürme ( ıslak, kuru) sistemleri
 14. Sprinkler ve çeşitleri.
 15. Köpüklü, Gazlı ve Kuru tozlu söndürme sistemlerini bilir.    
 16. Yangın dolapları.
 17. Hidrantlar.
 18. Taşınabilir yangın söndürme tüpleri.  
 19. İtfaiye su verme ağzını bilir.                                                  
 20. Tehlikeli maddelerin sınıflarını bilir.                                      
 21. LPG(Likid petrol gazı) ile ilgili alınan güvenlik tedbirleri.
 22. Yanıcı ve parlayıcı sıvıların, sınıfları.                         

 

Eğitimin değerlendirilmesi, son test ve vedalaşma


Döküman İndir

Hesap Bilgilerimiz:

 • KOÜSEM TL Hesap No;
 • T.C. Ziraat Bankası Derince Şubesi
  TR40 0001 0027 2613 2216 1953 42

 • KOÜSEM Euro Account No;
 • T.C. Ziraat Bankası Derince Şubesi
  TR56 0001 0027 2613 2216 1953 45

Kayıt FormuBilgilerimi onaylıyorum.