HESAP BİLİRKİŞİLİĞİ

İŞ DAVALARI VE İŞÇİLİK ALACAKLARININ HESAPLANMASI

 

Eğitim başlangıç ve bitiş tarihi: . 6-9 Kasım 2017 

Eğitim saatleri: 17.30-21.30

Eğitim yeri: İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 212 nolu salon

Eğitim ücreti: 850 TL (%15 grup indirimi, %20 KOÜ mezunları ve personeli indirimi)

Katılımcı sayısı: En az 15, en çok 30

Eğitici: Doç Dr. Mehmet Onat Öztürk

Katılımcı profili : İnsan Kaynakları Yöneticileri, İnsan Kaynakları Uzmanları, İş Müfettişleri ve Uzmanları, Mali Müşavirler, Muhasebeciler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme Fakülteleri mezunları ayrıca teorik olarak İş Hukukunun kavram ve kurumlarını bilmesine rağmen işçilik alacaklarının nasıl hesaplanacağına ilişkin uzmanlık bilgilerine ihtiyaç duyan ve hesap bilirkişiliği yapmak isteyen hukukçular bu eğitime katılabilir.

 

KOÜSEM eğitim yeri ve tarihlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

KONULAR:

1.İş Hukukunda Temel Kavramlar

2.İş Sözleşmesi Türleri

3.İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve İş Güvencesi

4.İşe İade Kararı ve Maddi Sonuçları

5.Sendikal Tazminat ve Tespit Esasları

6.Ayrımcılık Tazminatı

7.İş Hukukunda Alt işverenlik ve Muvazaa Tespiti

8.İşyerinin Devri ve İşçilik Alacakları Üzerindeki Etkisi

9.Ücret tespiti

10.Kıdem Tazminatı ve Hesaplanması

11.İhbar Tazminatı ve Hesaplanması

12.Fazla çalışma/Fazla Sürelerle Çalışma ve Hesaplanması

13.Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacakları ve Hesaplanması

14.Hafta Tatili Alacağının Hesaplanması

15.Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Yıllık Ücretli İzin Alacağının Hesaplanması

16.İlave Tediye Alacaklarının Hesabı

17.TİS’den Doğan Fark Alacaklarının Hesabı

18.Zamanaşımı ve Islah Halinde Alacaklara etkisi


Döküman İndir

Hesap Bilgilerimiz:

  • KOÜSEM TL Hesap No;
  • T.C. Ziraat Bankası Derince Şubesi
    TR40 0001 0027 2613 2216 1953 42

  • KOÜSEM Euro Account No;
  • T.C. Ziraat Bankası Derince Şubesi
    TR56 0001 0027 2613 2216 1953 45

Kayıt FormuBilgilerimi onaylıyorum.