BİRİNCİ SEVİYE YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİCİ EĞİTİM PROGRAMI 2018

1. Madde: EĞİTİMİN ADI: 1.seviye yüksekte eğitici eğitimi olup kurs sonunda EĞİTİM belgesi verilecektir. 

 

2. Madde: EĞİTİMİN ŞEKLİ: 40 ( Kırk ) saattir. 32 saat uzaktan teorik eğitim(ON LİNE), 8 saat uygulama eğitimidir.

 

3. Madde: EĞİTİMİN SÜRESİ: Grubun eğitim süresi 5 gündür.

 

4. Madde: KURSİYER SAYISI: Sınıf 20 kişiliktir.

 

5. Madde: EĞİTİMİN YERİ ve TARİHİ: Uzaktan eğitim, sayın Öğr.Gör. M.H.ATEŞ (0532 734 52 76) koordinatörlüğünde gerçekleştirilecektir. Uzaktan eğitim için konular, ders notları, kursiyerlere elektronik ortamda gönderilecek ve en fazla 6 slayttan oluşan PowerPoint sunusu hazırlayıp elektronik ortamdan mehmetates@kocaeli.edu.tr adresine göndereceklerdir.  Uygulama eğitimleri İzmit MYO deprem enkaz sahası arslanbey yerleşkesi KARTEPE/ KOCAELİ’ de yapılacaktır.

 

 

1.Grup Eğitim Tarihleri:

Eğitim bedeli ödeme son gün

Uzaktan eğitim tarihleri

Uygulama tarihi

07 Eylül 2018

08-11 Eylül 2018

12 Eylül 2018 Çarşamba

 

 

2.Grup Eğitim Tarihleri:

Eğitim bedeli ödeme son gün

Uzaktan eğitim tarihleri

Uygulama tarihi

21 Eylül 2018

22-25 Eylül 2018

26 Eylül 2018 Çarşamba

 

3.Grup Eğitim Tarihleri:

Eğitim bedeli ödeme son gün

Uzaktan eğitim tarihleri

Uygulama tarihi

05 Ekim 2018

06-09 Ekim 2018

10 Ekim 2018 Çarşamba

 

4.Grup Eğitim Tarihleri:

Eğitim bedeli ödeme son gün

Uzaktan eğitim tarihleri

Uygulama tarihi

21 Ekim 2018

20-23 Ekim 2018

24 Ekim 2018 Çarşamba

 

5.Grup Eğitim Tarihleri:

Eğitim bedeli ödeme son gün

Uzaktan eğitim tarihleri

Uygulama tarihi

02 Kasım 2018

03-06 Kasım 2018

07 Kasım 2018 Çarşamba

 

6.Grup Eğitim Tarihleri:

Eğitim bedeli ödeme son gün

Uzaktan eğitim tarihleri

Uygulama tarihi

23 Kasım 2018

24-27 Kasım 2018

28 Kasım 2018 Çarşamba

 

7.Grup Eğitim Tarihleri:

Eğitim bedeli ödeme son gün

Uzaktan eğitim tarihleri

Uygulama tarihi

30 Kasım 2018

01-04 Aralık 2018

05 Aralık 2018 Çarşamba

 

8.Grup Eğitim Tarihleri:

Eğitim bedeli ödeme son gün

Uzaktan eğitim tarihleri

Uygulama tarihi

14 Aralık 2018

15-18 Aralık 2018

19 Aralık 2018 Çarşamba

 

6. Madde: EĞİTİMDE KULLANILACAK EKİPMANLAR: Kursiyerler, modül çalışması için laptop ve flash bellek getireceklerdir. Ders notları kursiyerlere uzaktan eğitimin ilk günü ücretsiz olarak gönderilecektir. Uygulama eğitiminde gerekli olan malzemeler eğitmen tarafından sağlanacaktır.

           

7. Madde: EĞİTİM SÜRECİ: Eğitim sürecinde aşağıdaki yol takip edilecektir.

a) Eğitime başlamadan önce sertifika sürecinde oluşabilecek kelime veya harf hatalarının önüne geçmek için CV gönderilmelidir. Gönderilecek CV de mutlak suretle TC kimlik numaraları, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, eğitim seviyesi olmalıdır.

b) Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.

c) Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.

d) Eğitim bittikten sonra katılıcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son test dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.

            e) Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme yetki ve tasarrufu eğitmene aittir.

            f) Sertifikalar, T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ sürekli eğitim merkezi tarafından hazırlanacak olup SEM müdürü imzalı olacaktır.

 

8. Madde: EĞİTİM MALİYETLERİ: Eğitim maliyetleri ve sürecinde, aşağıdaki yol takip edilecektir.

 

            a) Kursiyerler, konaklama ve yemek ihtiyaçlarını kendileri karşılayacaktır.

 

            b) 1.seviye yüksekte çalışma eğitici eğitiminin kişi başı bedeli  % 8 KDV dahil 1.080,00 tl yatıracaklardır.

 

c) Eğitime başlamadan önce yatırılacak ücretlerin tarihleri yukarıda belirtilmiştir. Yatırılan ücrete ait dekont, mehmetates@kocaeli.edu.tr adresine e-mail olarak gönderilecektir.

d) Eğitim bedeli, KOCAELİ Üniversitesi sürekli eğitim merkezinin
T.C. Ziraat Bankası Derince Şubesi  TR40 0001 0027 2613 2216 1953 42

 Referans veya açıklama kısmına mutlaka 1.SEVİYE YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTMENLİK BEDELİ yazılacaktır.

e) Her kursiyerin yatırmış olduğu ücrete ait dekontta mutlak suretle ismi olmalıdır. Gerek gerçek kişiler, gerekse kurumlar tarafından yatırılan ücrete, fatura kesilebilmesi için Firmanın adresi, Vergi dairesi ve vergi nosu gibi bilgiler dekontla beraber gönderilmelidir.

 

9. Madde: EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:

 

 1. Lisans veya ön lisana mezunu olan ve OSGB ( Ortak sağlık güvenlik birimi) lerde görev yapan en az C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanı ya da adayı olmak.
 2. Şehir veya OSB(Organize Sanayi Bölgesi) İtfaiyelerin kurtarma birimlerine görev yapanlar

 

10. Madde: EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:

 • 2547 sayılı yükseköğretim kanunu madde 4 a(7)
 • 20.06.2012 tarihli 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 25786 sayılı yapı işleri yönetmeliği
 • 28695 sayılı kişisel koruyucu donanım yönetmeliği

 

11. Madde: EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:

 • Yüksekte çalışma ortamlarının nereler olduğunu bilir.              
 • Yüksekte çalışmanın tanımını ve çeşitlerini bilir.                       
 • Yükseklik bilincini ve güvenlik önlemlerini bilir.                      
 • Yüksekte çalışmalarda kullanılan kişisel koruyucu donanımları ( Baret, gözlük, eldiven, emniyet ayakkabısı, bot, çizme vs) bilir. 
 • Yüksekte çalışma ekipmanlarını ( Merdiven, iskele, vinç, platform vs ) bilir.  
 •  Yüksekte çalışmada kullanılan ekipmanları ( Emniyet kemeri, güvenlik ağları, şok emiciler, armut ve D karabina,  vs)bilir.
 • Yüksekte çalışma ekipmanlarının kullanma prensiplerini bilir.              
 • Yükseğe güvenle ulaşma yöntemlerini bilir.                                          
 • Yüksekte çalışma ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükleri bilir.                       
 • İskelelerin kurulması ve iskeleler ile çalışma, konularını bilir.               
 • Korkuluklar, çatılar ve çatılarda çalışma konularını bilir.                                  
 • Dış cephe asansörlerini bilir.                                                      
 • Mobil yükselebilen platformları bilir.                                         
 • Kaldırma ekipmanlarını bilir.                                                     
 • Merdivenlerde çalışma tekniklerini bilir.                                               
 • Emniyet şeritleri ile işaretleme yöntemlerini bilir.                                 
 • Ankraj noktalarını ve ankrajların, nerelerde kullanılması gerektiğini bilir.        
 • Tehlikeli ve güvensiz durumları bilir.                                         
 • Güvenli ortam oluşturmayı bilir.                                                
 • Düşmeden korunmada kullanılan ekipmanların standartlarını bilir.      
 • Düşme faktörü ve yüksekte çalışmanın risklerinden korunma yöntemlerini bilir.        
 • Yüksekte çalışma eğitimi için program ve gerekli malzemeleri hazırlar.                       
 • Yüksekte çalışma eğitimi için güvenlik önlemlerini alır.                                               
 • Yüksekte çalışma eğitimi sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.                    
 • 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, yüksekte çalışma eğitimi verebilir.
 • 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği yüksekte çalışma eğitimi verebilir.
 • 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği çalışılacak işin güvenliği hakkında bilgilendirme yapabilir.
 • 28695 sayılı yönetmelik gereği, Kişisel Koruyucu Donanımların kullanılması konusunda uygulamalı eğitim verebilir.
 • Yüksekte çalışma eğitimi sonunda katılım belgesi verebilir

 

 

 


Döküman İndir

Hesap Bilgilerimiz:

 • KOÜSEM TL Hesap No;
 • T.C. Ziraat Bankası Derince Şubesi
  TR40 0001 0027 2613 2216 1953 42

 • KOÜSEM Euro Account No;
 • T.C. Ziraat Bankası Derince Şubesi
  TR56 0001 0027 2613 2216 1953 45

Kayıt FormuBilgilerimi onaylıyorum.