BİRİNCİ SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİM PROGRAMI 2019

1. Madde: EĞİTİMİN ADI: 1.seviye yangın eğitici eğitimi olup kurs sonunda EĞİTİM belgesi verilecektir. 

 

2. Madde: EĞİTİMİN ŞEKLİ: 40 ( Kırk ) saattir. 32 saat uzaktan teorik eğitim(ON LİNE), 8 saat uygulama eğitimidir.

 

3. Madde: EĞİTİMİN SÜRESİ: Grubun eğitim süresi 5 gündür.

 

4. Madde: KURSİYER SAYISI: Yangın eğitimlerinde oluşabilecek riskleri en aza indirmek için ideal grup sayısı 20 kişiden oluşmalıdır.

 

5. Madde: EĞİTİMİN YERİ ve TARİHİ: Uzaktan eğitim, sayın Öğr.Gör. M.H.ATEŞ (0532 734 52 76) koordinatörlüğünde gerçekleştirilecektir. Uzaktan eğitim için konular, ders notları, kursiyerlere elektronik ortamda gönderilecek ve en fazla 6 slayttan oluşan PowerPoint sunusu hazırlayıp elektronik ortamdan mehmetates@kocaeli.edu.tr adresine göndereceklerdir.  Uygulama eğitimleri İzmit MYO yangın eğitim sahası arslanbey yerleşkesi KARTEPE/ KOCAELİ’ de yapılacaktır.

 

 

1.Grup Eğitim Tarihleri:

Eğitim bedeli ödeme son gün

Uzaktan eğitim tarihleri

Uygulama tarihi

24 Eylül 2019

25-28 Eylül 2019

29 Eylül 2019 Pazar

 

 

2.Grup Eğitim Tarihleri:

Eğitim bedeli ödeme son gün

Uzaktan eğitim tarihleri

Uygulama tarihi

08 Ekim 2019

09-12 Ekim 2019

13 Ekim 2019 Pazar

 

3.Grup Eğitim Tarihleri:

Eğitim bedeli ödeme son gün

Uzaktan eğitim tarihleri

Uygulama tarihi

22 Ekim 2019

23-26 Ekim 2019

27 Ekim 2019 Pazar

 

4.Grup Eğitim Tarihleri:

Eğitim bedeli ödeme son gün

Uzaktan eğitim tarihleri

Uygulama tarihi

05 Kasım 2019

06-09 Kasım 2019

10 Kasım 2019 Pazar

 

5.Grup Eğitim Tarihleri:

Eğitim bedeli ödeme son gün

Uzaktan eğitim tarihleri

Uygulama tarihi

19 Kasım 2019

20-23 Kasım 2019

24 Kasım 2019 Pazar

 

6.Grup Eğitim Tarihleri:

Eğitim bedeli ödeme son gün

Uzaktan eğitim tarihleri

Uygulama tarihi

03 Aralık 2019

04-07 Aralık 2019

08 Aralık 2019 Pazar

 

7.Grup Eğitim Tarihleri:

Eğitim bedeli ödeme son gün

Uzaktan eğitim tarihleri

Uygulama tarihi

17 Aralık 2019

18-21 Aralık 2019

22 Aralık 2019 Pazar

 

6. Madde: EĞİTİMDE KULLANILACAK EKİPMANLAR: Kursiyerler, modül çalışması için laptop ve flash bellek getireceklerdir. Ders notları kursiyerlere uzaktan eğitimin ilk günü ücretsiz olarak gönderilecektir. Uygulama eğitiminde gerekli olan malzemeler için ( mazot, benzin, lpg, portatif yangın söndürme tüpleri vs) ücret ödemeyeceklerdir. Uygulamada kullanılacak itfaiye kıyafetleri okulumuz tarafından karşılanacaktır.

           

7. Madde: EĞİTİM SÜRECİ: Eğitim sürecinde aşağıdaki yol takip edilecektir.

a) Eğitime başlamadan önce sertifika sürecinde oluşabilecek kelime veya harf hatalarının önüne geçmek için CV gönderilmelidir. Gönderilecek CV de mutlak suretle TC kimlik numaraları, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, eğitim seviyesi olmalıdır.

b) Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.

c) Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.

d) Eğitim bittikten sonra katılıcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son test dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.

            e) Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme yetki ve tasarrufu eğitmene aittir.

            f) Sertifikalar, T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ sürekli eğitim merkezi tarafından hazırlanacak olup SEM müdürü imzalı olacaktır.

 

8. Madde: EĞİTİM MALİYETLERİ: Eğitim maliyetleri ve sürecinde, aşağıdaki yol takip edilecektir.

 

            a) Kursiyerler, konaklama ve yemek ihtiyaçlarını kendileri karşılayacaktır.

 

            b) 1.seviye yangın eğitici eğitiminin kişi başı bedeli  % 8 KDV dahil 1.080,00 tl yatıracaklardır.

 

c) Eğitime başlamadan önce yatırılacak ücretlerin tarihleri yukarıda belirtilmiştir. Yatırılan ücrete ait dekont, mehmetates@kocaeli.edu.tr adresine e-mail olarak gönderilecektir.

d) Eğitim bedeli, KOCAELİ Üniversitesi sürekli eğitim merkezinin
T.C. Ziraat Bankası Derince Şubesi  TR40 0001 0027 2613 2216 1953 42 Referans veya açıklama kısmına mutlaka 1.SEVİYE YANGIN EĞİTMENLİK BEDELİ yazılacaktır.

e) Her kursiyerin yatırmış olduğu ücrete ait dekontta mutlak suretle ismi olmalıdır. Gerek gerçek kişiler, gerekse kurumlar tarafından yatırılan ücrete, fatura kesilebilmesi için Firmanın adresi, Vergi dairesi ve vergi nosu gibi bilgiler dekontla beraber gönderilmelidir.

 

9. Madde: EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:

 

İşletmelerin veya kamu kurumlarının yangınla ilgili birimlerinde, en az 3 yıl çalışmış olmak.

A) En az lise mezunu olup amir, ekip başı, posta başı, vardiya amiri, grup amiri, şef, ustabaşı, formen gibi unvanlar sahip olmak.

B) Ön lisans veya Lisans mezunu olan ve OSGB ( Ortak sağlık güvenlik birimi) lerde görev yapan en az C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanı ya da adayı olmak.

C) En az lise mezunu olan ve Yangın güvenliği ( portatif yangın söndürme tüpleri bakım, dolum, onarım, satışı yapanlar) konusuna vakıf olmak.

 

10. Madde: EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:

 

6331 sayılı kanun ve 2009 tarihli binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği, işletmede çalışan tüm personelin zorunlu olarak alması gereken 1 günlük genel yangın eğitimlerini verebilecek etkinliğe sahip eğitmen yetiştirmektir.

 

11. Madde: EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:

 

 • Yanma ve yangının ne olduğunu bilir.
 • Yangına sebep olacak faktörleri bilir.
 • Yanmanın oluşumunu bilir.
 • Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir.
 • Niteliklerine göre yangın sınıflarını bilir.
 • Bulundukları alana göre yangın sınıflarını bilir.
 • Isı ve dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini bilir.
 • Söndürme maddelerini bilir.
 • Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır.
 • Yangın söndürme tüplerinin çalışma prensiplerini bilir.
 • Farklı tür ve tiplerdeki, portatif yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır.
 • Yangın türüne göre uygun olan söndürme maddelerini bilir.
 • Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir.
 • Basit yangın güvenlik önlemlerini bilir.
 • Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi, ilgili kişileri ve etrafı haberdar edeceğini bilir.
 • Binayı terk ederken anahtar, şalter, tuş vs. kapatmasını bilir.
 • Yangın dolaplarını kullanır.
 • Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir.
 • Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.
 • Genel yangın eğitimi için program hazırlar.                                                
 • Genel yangın eğitimi için gerekli malzemeleri hazırlar.                               
 • Eğitim ortamında güvenlik önlemlerini alır.                                                
 • Eğitim sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.                                
 • Genel yangın eğitimi verebilir ve tahliye tatbikatları yapar.                        
 • Fabrikada çalışan tüm personele genel yangın eğitimi verebilir. Verdiği eğitim sonrasında KATILIM BELGESİ verebilir.  
 • Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yılda 1 kez zorunlu olan genel yangın eğitimi verebilir.
 • Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yapılması gereken acil eylem planlarını oluşturur.
 • 6331 sayılı kanunda geçen yangınla mücadele eğitimini verebilir.

 

12. Madde: EĞİTİMİN KURUMA KAZANDIRACAKLARI:

 

Bu eğitim sonunda işletme ve/veya kuruma aşağıdaki faydalar kazandırılacaktır.

a) İşletme ve/veya kurum içersinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek yangınların önlenmesi

b) Meydana gelen yangın olaylarında can ve mal kaybını en aza indirilmesi

c) İşletme prestijinin korunması

d) Personelin özgüveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin artması sağlanacaktır.

 

13. Madde: EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

                        Temel Yanma ve Yangın Bilgisi    

 • Yanmanın tanımı
 • Yanma çeşitleri (Yavaş, hızlı, kendi kendine, parlama-patlama
 • Yangının tanımı
 • Yangın üçgeni
 • Yangın dörtgeni
 • Niteliklerine göre yangın türleri (A-B-C-D- / E-F türleri)
 • Yangının evreleri ( Flamover, Flashover, beckdraft)
 • Isı transferleri ( Radyasyon, kondüksiyon, konveksiyon)
 • Yangın sebepleri (Dikkatsizlik, tedbirsizlik vs…….)
 • Yangın Yerindeki Tehlikeler ( psikolojik, zehirlenme, radyasyon vs……)
 • Söndürme yöntemleri ( Soğutma, boğma, dağıtma)

 

Araç ve malzeme Bilgisi

 • Kişisel koruyucu ekipmanlar (Yangına yaklaşama elbisesi, alimünize elbise, kasklar, çizme ve eldivenler)
 • Hortum ve türleri
 • Çeşitli türdeki lanslar (S2, S4, S8, M2, M4, M8, Nepiro, Kobra, Kumandalı,)
 • Turbex ve köpük jeneratörü
 • Fikrasyon
 • Melanjörler
 • Çarık
 • Hortum köprüleri

 

 

 Söndürme maddeleri

 • Su
 • Köpük
 • Gazlı söndürücüler ( Co2)
 • Köpük
 • KKT              
 • Portatif Yangın söndürme tüpleri
  1. 6 kğ kapasiteli KKT tipi portatif yangın söndürme tüpünün çalışma prensibi
  2. 5 kğ kapasiteli CO2 tipi portatif yangın söndürme tüpünün çalışma prensibi
  3. 50 kğ kapasiteli FOAM tipi portatif yangın söndürme tüpünün çalışma prensibi
  4. Sifon ve emniyet valfleri
  5. Çalışma ve test basınçları
  6. Manometre sistemleri
  7. Uygulamada yapılan hileler
  8. Test yöntemleri

 

 • Gaz yangınlarına müdahale
  1. LPG nin el ile söndürülmesi
  2. LPG nin ıslak bez ile söndürülmesi
  3. LPG nin su ile söndürülmesi
  4. LPG nin KKT ile söndürülmesi
  5. LPG nin su ile söndürülmesi

 

 • Sıvı yangınlarına müdahale
  1. Sıvı yangınlarının KKT ile söndürülmesi
  2. Sıvı yangınlarının CO2 ile söndürülmesi
  3. Sıvı yangınlarının FOAM ile söndürülmesi

 

 • Eğitim alan personeli teorik ve uygulamalı olarak ölçme değerlendirme

 

Eğitimin değerlendirilmesi, son test ve vedalaşma

 

 

 


Döküman İndir

Hesap Bilgilerimiz:

 • KOÜSEM TL Hesap No;
 • T.C. Ziraat Bankası Derince Şubesi
  TR40 0001 0027 2613 2216 1953 42

 • KOÜSEM Euro Account No;
 • T.C. Ziraat Bankası Derince Şubesi
  TR56 0001 0027 2613 2216 1953 45

Kayıt FormuBilgilerimi onaylıyorum.