4ncü SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİM PROGRAMI 2020

1. Madde: EĞİTİMİN ADI: 4.seviye yangın eğitici eğitimi olup kurs sonunda EĞİTİM belgesi verilecektir. 

 

2. Madde: EĞİTİMİN ŞEKLİ: 40 ( Kırk ) saattir. 32 saat uzaktan teorik eğitim(ON LİNE), 8 saat uygulama eğitimidir.

 

3. Madde: EĞİTİMİN SÜRESİ: Grubun eğitim süresi 5 gündür.

 

4. Madde: KURSİYER SAYISI: İdeal grup sayısı 20 kişiden oluşmalıdır.

 

5. Madde: EĞİTİMİN YERİ ve TARİHİ: Uzaktan eğitim, sayın Öğr.Gör. M.H.ATEŞ (0532 734 52 76) koordinatörlüğünde gerçekleştirilecektir. Uzaktan eğitim için konular, ders notları, kursiyerlere elektronik ortamda gönderilecek ve en fazla 6 slayttan oluşan PowerPoint sunusu hazırlayıp elektronik ortamdan mehmetates@kocaeli.edu.tr adresine göndereceklerdir.  Uygulama eğitimleri İzmit MYO yangın eğitim sahası arslanbey yerleşkesi KARTEPE/ KOCAELİ’ de yapılacaktır.

 

 

1.Grup Eğitim Tarihleri:

Eğitim bedeli ödeme son gün

Uzaktan eğitim tarihleri

Uygulama tarihi

14 Ocak 2020

15-18 Ocak 2020

19 Ocak 2020 Pazar

 

 

2.Grup Eğitim Tarihleri:

Eğitim bedeli ödeme son gün

Uzaktan eğitim tarihleri

Uygulama tarihi

11 Şubat 2020

12 -15 Şubat 2020

16 Şubat 2020 Pazar

 

3.Grup Eğitim Tarihleri:

Eğitim bedeli ödeme son gün

Uzaktan eğitim tarihleri

Uygulama tarihi

10 Mart  2020

11-14 Mart 2020

15 Mart 2020 Pazar

 

4.Grup Eğitim Tarihleri:

Eğitim bedeli ödeme son gün

Uzaktan eğitim tarihleri

Uygulama tarihi

14 Nisan 2020

15-18 Nisan 2020

19 Nisan 2020 Pazar

 

5.Grup Eğitim Tarihleri:

Eğitim bedeli ödeme son gün

Uzaktan eğitim tarihleri

Uygulama tarihi

12 Mayıs 2020

13-16 Mayıs 2020

17 Mayıs 2020 Pazar

 

6.Grup Eğitim Tarihleri:

Eğitim bedeli ödeme son gün

Uzaktan eğitim tarihleri

Uygulama tarihi

16 Haziran 2020

17-20 Haziran 2020

21 Haziran 2020 Pazar

 

 

6. Madde: EĞİTİMDE KULLANILACAK EKİPMANLAR: Kursiyerler, diğer belge ve bilgileri alabilmek için flash bellek getireceklerdir. Ders notları kursiyerlere uzaktan eğitimin ilk günü ücretsiz olarak gönderilecektir. Uygulama eğitiminde gerekli olan malzemeler için ( Hortum, Yangın dolabı, Hidrant, LPG similatörü, Yangın tavası, portatif yangın söndürme tüpleri vs) ücret ödemeyeceklerdir. Uygulama esnasında kullanılacak itfaiye kıyafetleri okulumuz tarafından karşılanacaktır.

           

7. Madde: EĞİTİM SÜRECİ: Eğitim sürecinde aşağıdaki yol takip edilecektir.

a) Eğitime başlamadan önce sertifika sürecinde oluşabilecek kelime veya harf hatalarının önüne geçmek için CV gönderilmelidir. Gönderilecek CV de mutlak suretle TC kimlik numaraları, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, eğitim seviyesi olmalıdır.

b) Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.

c) Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.

d) Eğitim bittikten sonra katılıcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son test dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.

            e) Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme yetki ve tasarrufu eğitmene aittir.

            f) Sertifikalar, T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ sürekli eğitim merkezi tarafından hazırlanacak olup SEM müdürü ve eğitmen imzalı olacaktır.

 

8. Madde: EĞİTİM MALİYETLERİ: Eğitim maliyetleri ve sürecinde, aşağıdaki yol takip edilecektir.

 

            a) Kursiyerler, konaklama ve yemek ihtiyaçlarını kendileri karşılayacaktır.

 

            b) 4.seviye yangın eğitici eğitiminin kişi başı bedeli  % 8 KDV dahil 2.160,00 tl yatıracaklardır.

 

c) Eğitime başlamadan önce yatırılacak ücretlerin tarihleri yukarıda belirtilmiştir. Yatırılan ücrete ait dekont, mehmetates@kocaeli.edu.tr adresine e-mail olarak gönderilecektir.

d) Eğitim bedeli, KOCAELİ Üniversitesi sürekli eğitim merkezinin
T.C. Ziraat Bankası Derince Şubesi  TR40 0001 0027 2613 2216 1953 42 Referans veya açıklama kısmına mutlaka 4.SEVİYE YANGIN EĞİTMENLİK BEDELİ yazılacaktır.

e) Her kursiyerin yatırmış olduğu ücrete ait dekontta mutlak suretle ismi olmalıdır. Gerek gerçek kişiler, gerekse kurumlar tarafından yatırılan ücrete, fatura kesilebilmesi için Firmanın adresi, Vergi dairesi ve vergi nosu gibi bilgiler dekontla beraber gönderilmelidir.

 

9. Madde: EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:

 

A) Organize sanayii bölge itfaiyeleri, Belediye itfaiye teşkilatları, Orman bölge müdürlükleri, Hava alanı itfaiye teşkilatları (ARFF) yangın eğitim birimlerinde, en az 3 yıl çalışmış olmak.

KOUSEMB) En az lise mezunu olup itfaiye daire başkanı, itfaiye müdürü, amir, eğitim amiri gibi unvanlar sahip olmak.

C) Yangın eğitici eğitimi 1 ve yangın eğitici eğitimi 2 seviyelerini almış olmak.

 

10. Madde: EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:

 

6331 sayılı iş kanunu, 2009 tarihli binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik ve belediye itfaiye yönetmeliği çerçevesinde, kurumlarda itfaiye eri olarak görev yapan kişilere, yangına ilk müdahale ekibi eğitimi verebilecek etkinliğe sahip bireyler yetiştirmektir.

 

11. Madde: EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:

 

Standart bir itfaiye ekibinin kaç kişiden oluştuğunu bilir.    S/he knows the number of the firefighters in a standard team.  

Müdahale grubunun görevlerini bilir.                        S/he knows the duties of the intervention team.

Su grubunun görevlerini bilir.                                    S/he knows the duties of the water team.

Hortum grubunun görevlerini bilir.                           S/he knows the duties of the hose team.

Ekip çalışmasını ( Tek koldan, iki koldan, üç koldan) bilir.  S/he knows the team work with single line, double line and triple line.

Bağımsız müdahale yöntemini bilir.              S/he knows the methods of independent intervention.

Peş peşe müdahale yöntemini bilir.               S/he knows the methods of tandem (sequential) intervention.

Yan yana müdahale yöntemini bilir.              S/he knows the methods of collateral intervention.

Kapalı müdahale yöntemlerini bilir.              S/he knows the methods of confined space intervention.

Yangın yerindeki tehlikeleri bilir.                  S/he knows the dangers in the fire scene.

İkametgah yangınlarını bilir.                          S/he knows the residential fire.

Topluma açık iş yeri yangınlarını bilir.           S/he knows the public workplace fire.

Fabrika yangınlarını bilir.                               S/he knows the factory fire.

Tren yangınlarını bilir.                                   S/he knows the train fire.

Oto yangınlarını bilir.                                    S/he knows the automobile fire.

Emir komuta zincirini bilir.                            S/he knows hierarchy structures of fire organization

 

12. Madde: EĞİTİMİN KURUMA KAZANDIRACAKLARI:

 

Bu eğitim sonunda işletme ve/veya kuruma aşağıdaki faydalar kazandırılacaktır.

a) İşletme ve/veya kurum içerisindeki yangın riskleri belirlenerek kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için önerilerde bulunarak, meydana gelebilecek yangınların önlenmesi

b) Meydana gelen yangın olaylarında can ve mal kaybını en aza indirilmesi

c) İşletme prestijinin korunması

d) Personelin özgüveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin artması sağlanacaktır.

 

13. Madde: EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

Standart bir itfaiye ekibi ve görevleri.          

Müdahale grubu ve görevleri.

Su grubu ve görevleri.

Hortum grubu ve görevleri.

Ekip çalışması.( Tek koldan, iki koldan, üç koldan)

Bağımsız müdahale yöntemi.

Peş peşe müdahale yöntemi.

Yan yana müdahale yöntemi.

Kapalı müdahale yöntemler.

Yangın yerindeki tehlikeler.

İkametgah yangınları ve söndürme yöntemleri.

Topluma açık iş yeri yangınları ve söndürme yöntemleri.

Fabrika yangınları ve söndürme yöntemleri.

Tren yangınları ve söndürme yöntemleri.

Oto yangınları ve söndürme yöntemleri.

Emir komuta zincirini bilir.   

                                   

 

Eğitimin değerlendirilmesi, son test ve vedalaşma

 


Döküman İndir

Hesap Bilgilerimiz:

  • KOÜSEM TL Hesap No;
  • T.C. Ziraat Bankası Derince Şubesi
    TR40 0001 0027 2613 2216 1953 42

  • KOÜSEM Euro Account No;
  • T.C. Ziraat Bankası Derince Şubesi
    TR56 0001 0027 2613 2216 1953 45

Kayıt FormuBilgilerimi onaylıyorum.